Học liệu mở


Danh mục tài liệu phục vụ chương trình thẩm định đào tạo đại học (Phần 2)

 

TTTÊN TÀI LIỆUSỐ LƯỢNG
1Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn Toán.4
2Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 24
3Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 14
4Phương pháp giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống4
5Phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương4
6Sử dụng bài tập trong dạy học hoá học ở trường PT4
7Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non4
8Thực hành Hóa học vô cơ4
9Tiếng Việt – Tiếng Việt thực hành4
10Tiếng Việt đại cương - Ngữ âm4
11Tiếng Việt ở Trung học phổ thông4
12Văn học và các loại hình nghệ thuật4
13Windows Microsoft Office Internet dùng trong giảng dạy & nghiên cứu Địa lý4
14Bài tập thiên văn 4
15Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học4
16Dẫn luận ngôn ngữ học4
17Động vật học không xương sống4
18Giáo trình Máy điện 4
19Giáo trình vật lý thiên văn 4
20Hóa học hữu cơ 1 4
21Hóa học hữu cơ 24
22

Hóa học hữu cơ 3

4
23Hóa học vô cơ- Các nguyên tố t14
24Hóa học vô cơ- Các nguyên tố t24
25Sinh thái côn trùng 4
26Thiên văn vật lý 4
27Tiếng Việt thực hành 4
28Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề, Trẻ 3 - 4 tuổi 4
29Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề, Trẻ 4 - 5 tuổi 4
30Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề, Trẻ 5 - 6 tuổi 4
31Vật lí 10 (sách giáo viên)4
32Vật lí 11 (sách giáo viên)4
33Vật lí 12 (sách giáo viên)4
34Vật lí đại cương Các nguyên lý ứng dụng t2 4
35Tâm bệnh học4
36Gt tâm lý học phát triển4
37Bài tập cơ học lượng tử 4
39Phương pháp nghiên cứu xã hội học4
39Đo lường trong giáo dục. Lý thuyết và ứng dụng3
40Đa dạng sinh học và Tài nguyên di truyền thực vật4

Hướng dẫn khai thác thư viện số