Học liệu mở


GIỚI THIỆU SÁCH MÃ NGÀNH MẦM NON

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục tổng hợp những tài liệu chuyên ngành Mầm non

DANH MỤC GIÁO TRÌNH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THƯ VIỆN

TT

Tên tài liệu

Tác giả

NXB

Kí hiệu kho

Số lượng

1

Dinh dưỡng trẻ em và vệ sinh dinh dưỡng

Lê Thị Mai Hoa

ĐHSP

DVL.4646-47, MVL.6294-95

4

2

Dinh dưỡng trẻ em và vệ sinh dinh dưỡng

Lê Thị Mai Hoa

GD

 

bản phô tô

3

Giáo dục học mầm non

Phạm Thị Châu

ĐHQG

D.14098-99, M.24204-05

4

4

Giáo dục học mầm non (3 tập)

Đào Thanh Âm

ĐHSP

D.14215-23, M.24222-23

10

5

Giáo dục mầm non: Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Nguyễn Ánh Tuyết

ĐHSP

D.14210-11, M.24216-17

10

6

Giáo trình giáo dục học Mầm Non

Nguyễn Thị Hòa

ĐHSP

DVL.5317, DVL.5318, DVL.5319, DVL.5320, MVL.6993, MVL.6994, MVL.6995, MVL.6996

10

7

Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non

Nguyễn Thị Hòa

ĐHSP

DVL.4364-65, DVL.4364-65

4

8

Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Đặng Hồng Phương

ĐHSP

M.24697, M.24698, M.24699,M.24700, M.24701, M.24702, D.15169, D.15170, D.15171, D.15172

10

9

Giáo trình lí luận và PPGD thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non

Hoàng Thị Bưởi

ĐHQG

 

TVS

10

Giáo trình nghề giáo viên mầm non

Hồ Lam Hồng

Giáo dục

DVL.5321, DVL.5322,MVL.6997, MVL.6998

4

11

Giáo trình phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

Lê Thị Mai Hoa

GD

DVL.4424-25, MVL.6056-57

4

12

Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học

 Hà N.Kim Giang

GD

DVL.4433-34, MVL.6065-66

10

13

Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán

Đỗ Thị Minh Liên

GD

DVL.4431-32, MVL.6063-64

10

14

Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

 Đinh Hồng Thái, Trần Thị Mai

GD

MVL.6054-55, DVL.4422-23

10

15

Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non

Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan

GD

MVL.6048-49, DVL.4416-17

10

16

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành giáo dục mầm non

Nguyễn Thu Huyền, Hoàng Yến

ĐHTĐ

DVL.5191

1

17

Giáo trình tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

Phạm Thị Hòa

GD

DVL.4441-42, MVL.6073-74

4

18

Giáo trình ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non

Nguyễn Thị Vinh, Phạm Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Nguyên Hương

ĐHTĐ

DVL.5221

1

Hướng dẫn khai thác thư viện số