Học liệu mở


Thông báo về việc phục vụ ngoài giờ tại phòng Đọc Thư viện

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Thủ Đô Hà Nội tiếp tục tổ chức trực phục vụ ngoài giờ hành chính bắt đầu từ ngày 05 tháng 12 năm 2016

   Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Thủ Đô Hà Nội tiếp tục tổ chức trực phục vụ ngoài giờ hành chính bắt đầu từ ngày 05 tháng 12 năm 2016.

Lịch trực phục vụ cụ thể như sau: 

- Từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi trưa: Từ 12h00 đến 13h00

+ Buổi chiều: Từ 17h00 đến 19h00

- Thứ 7:

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h30

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Trân trọng thông báo!

Hướng dẫn khai thác thư viện số