Học liệu mở

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Mạng máy tính: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm chương 4 và chương 5: Chương 4. Tảng mạng (các mô hình dịch vụ của tảng mạng; các nguyên lý định tuyến, định tuyến phân cấp, internet ptotocol, định tuyến trên internet..,); chương 5. Tảng liên kết dữ liệu (các khái niệm chung, dịch vụ của tảng datalin; kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi; giao thức đã truy cập và...

   173 p daihocthudo 21/05/2019 10 0

 • Ebook Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Mạng máy tính: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Mạng máy tính với kết cấu nội dung gồm 5 chương, riêng phần 1 sách gồm 3 chương: Chương 1. Giới thiệu chung về mạng truyền thông và công nghệ mạng như mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, địa chỉ mạng, định tuyến, tỉnh tin cậy, tỉnh liên tác và an ninh mạng, chuẩn mạng; chương 2. Tảng ứng dụng (giao thức tảng ứng dụng, world wide web:...

   215 p daihocthudo 21/05/2019 9 0

 • How_to_Teach_so_Students_Remember

  How_to_Teach_so_Students_Remember

   215 p daihocthudo 30/08/2018 8 0

 • Phiếu báo giảng - D2017N1 - GDHTH

  Phiếu báo giảng - D2017N1 - GDHTH

   2 p daihocthudo 31/08/2018 8 0

 • GDH1

  GDH1

   29 p daihocthudo 31/08/2018 8 0

 • PPDH toán 1 - D2017

  PPDH toán 1 - D2017

   6 p daihocthudo 31/08/2018 8 0

 • Phiếu báo giảng - D2017N2 - GDHTH

  Phiếu báo giảng - D2017N2 - GDHTH

   2 p daihocthudo 31/08/2018 7 0

 • CSLT toán 1 - D2017

  CSLT toán 1 - D2017

   5 p daihocthudo 31/08/2018 6 0

 • Phiếu báo giảng - D2017CLC - XDMTHT

  Phiếu báo giảng - D2017CLC - XDMTHT

   1 p daihocthudo 31/08/2018 5 0

 • hdldddhtt

  hdldddhtt

   33 p daihocthudo 31/08/2018 3 0

 • TÀI LIỆU - PHỔ CẬP GD TIỂU HỌC

  TÀI LIỆU - PHỔ CẬP GD TIỂU HỌC

   3 p daihocthudo 31/08/2018 3 0

 • Tạo hứng thú khi dạy đọc hiểu cho sinh viên không chuyên

  Tạo hứng thú khi dạy đọc hiểu cho sinh viên không chuyên

  Trong bài viết này, tôi xin đưa ra một số thủ thuật nhằm khích lệ sinh viên không chuyên trong giờ học đọc, đồng thời giúp giáo viên cải thiện việc dạy kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên. Đọc hiểu đóng vai trò quan trọng trong dạy và học ngoại ngữ. Nó có thể được hiểu là khả năng nắm bắt thông tin được yêu cầu một cách hiệu quả nhất có...

   6 p daihocthudo 25/03/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số