Học liệu mở

 • Dẫn luận ngôn ngữ (chương 6)/ Nguyễn Thiện Giáp

  Dẫn luận ngôn ngữ (chương 6)/ Nguyễn Thiện Giáp

  Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản như: Ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế giới, ngôn ngữ học. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   64 p daihocthudo 18/10/2016 818 11

 • DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP D2018CLC

  DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP D2018CLC

   2 p daihocthudo 10/09/2018 121 1

 • Đa thức một biến

  Đa thức một biến

  Tài liệu cung cấp cho học sinh những hiểu biết về kí hiệu đa thức một biến và biết sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm hoặc tăng của biến; biết được bậc, các hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biến; biết được kí hiệu giá trị của đa thức tại một giá trị cụ thể của biến.

   5 p daihocthudo 02/03/2018 83 2

 • DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP NO1-D2018

  DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP NO1-D2018

  TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHIẾU BÁO GIẢNG  Học kì 1 ­ Năm học 2018­ 2019...

   2 p daihocthudo 28/08/2018 76 0

 • Toán 9 - Chuyên đề 3: Phương trình vô tỷ

  Toán 9 - Chuyên đề 3: Phương trình vô tỷ

  Toán 9 - Chuyên đề 3: Phương trình vô tỷ trình bày phương pháp giải các dạng bài tập trong chuyên đề và các ví dụ minh họa mẫu nhằm giúp các em học sinh nắm chắc các phương pháp giải bài tập, học tốt môn Toán 9. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên dạy Toán lớp 9.

   15 p daihocthudo 14/01/2019 68 0

 • Toán 9 - Chuyên đề 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Toán 9 - Chuyên đề 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Toán 9 - Chuyên đề 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối trình bày phương pháp giải các dạng bài tập trong chuyên đề và các ví dụ minh họa mẫu nhằm giúp các em học sinh nắm chắc các phương pháp giải bài tập, học tốt môn Toán 9. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên dạy Toán lớp 9.

   5 p daihocthudo 14/01/2019 68 0

 • Toán 9 - Chuyên đề 6: Tính chứng minh hình

  Toán 9 - Chuyên đề 6: Tính chứng minh hình

  Toán 9 - Chuyên đề 6: Tính chứng minh hình trình bày phương pháp giải các dạng bài tập trong chuyên đề và các ví dụ minh họa mẫu nhằm giúp các em học sinh nắm chắc các phương pháp giải bài tập, học tốt môn Toán 9. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên dạy Toán lớp 9.

   8 p daihocthudo 14/01/2019 67 1

 • Rèn kĩ năng sử dụng TV_CLC

  Rèn kĩ năng sử dụng TV_CLC

   11 p daihocthudo 10/09/2018 65 0

 • Toán 9 - Chuyên đề 10: Bài toán dựng hình

  Toán 9 - Chuyên đề 10: Bài toán dựng hình

  Toán 9 - Chuyên đề 10: Bài toán dựng hình trình bày phương pháp giải các dạng bài tập trong chuyên đề và các ví dụ minh họa mẫu nhằm giúp các em học sinh nắm chắc các phương pháp giải bài tập, học tốt môn Toán 9. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên dạy Toán lớp 9.

   8 p daihocthudo 14/01/2019 64 1

 • Luật số 15/2012/QH13 - Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Luật số 15/2012/QH13 - Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

  Luật 15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

   54 p daihocthudo 17/04/2018 63 1

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay cho học sinh lớp 3

  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số phương pháp rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón tay cho học sinh lớp 3

  Nội dung chủ yếu của sáng kiến này giúp các em làm quen với việc sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm trò chơi mang tính giáo dục: Trò chơi Blocks, trò chơi Dots, trò chơi Sticks, trò chơi Mario…

   28 p daihocthudo 31/10/2018 58 0

 • ĐC ON TAP PPDHTNXH- CLC.doc

  ĐC ON TAP PPDHTNXH- CLC.doc

   2 p daihocthudo 22/08/2018 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số