Học liệu mở

 • Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xã hội học là một khoa học, khái niệm và đối tượng nghiên cứu, lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển, sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền, bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới, bản sắc giới - vai trò giới. Mời các...

   219 p daihocthudo 29/07/2019 26 0

 • Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học về giới: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Xã hội học về giới" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giới và giáo dục, giới và lao động, giới và quản lý, giới và sức khỏe, quan hệ giới trong gia đình, phương pháp nghiên cứu xã hội học về giới,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   191 p daihocthudo 29/07/2019 22 0

 • Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 1 trình bày các phát triển hòa hợp đương đại trong lí thuyết xã hội học, sự hòa hợp vi mô - vĩ mô, sự hòa hợp chức năng - cấu trúc, các khác biệt chủ yếu trong lí thuyết kinh điển về chức năng và cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p daihocthudo 29/07/2019 26 0

 • Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các lí thuyết xã hội học (Tập 2)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về lí thuyết xã hội hiện đại, lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, hậu cấu trúc và sự nảy sinh của lí thuyết xã hội hậu hiện đại, lí thuyết cấu trúc, lí thuyết hậu cấu trúc, lí thuyết hậu hiện đại. Mời các bạn cùng...

   366 p daihocthudo 29/07/2019 19 0

 • Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Các lí thuyết xã hội học (Tập 1)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lí thuyết xã hội học hiện đại các trường phái chính, thuyết chức năng - cấu trúc thuyết tân chức năng và thuyết xung đột, các thuyết tân Marxian khác nhau, thuyết tương tác biểu tượng, phương pháp luận thực hành, lí thuyết trao đổi, lí...

   405 p daihocthudo 29/07/2019 19 0

 • Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Các lí thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phác họa lịch sử lí thuyết xã hội học, điều kiện kinh tế xã hội trong quá trình phát triển lí thuyết xã hội học, các trào lưu tư tưởng và sự ra đời của lí thuyết xã hội học, lí thuyết xã hội học Mĩ sơ khai, phụ nữ trong xã hội học thời sơ khai,... Mời các bạn...

   134 p daihocthudo 29/07/2019 13 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, chức năng và các đặc trưng của nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu xã hội học - các bước tiến hành và những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học, xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   238 p daihocthudo 29/07/2019 21 0

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phương pháp nghiên cứu xã hội học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt, xử lý thông tin và viết báo cáo kết quả nghiên cứu xã hội học, xử lý thống kê các tài liệu xã hội học, đặc điểm thực nghiệm của xã hội học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   198 p daihocthudo 29/07/2019 17 0

 • Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1

  Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung về con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò gia đình và sự hình thành nhân cách, sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, gia đình Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân...

   108 p daihocthudo 29/07/2019 20 0

 • Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 2

  Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người trong sự đổi mới của đất nước hiện nay, sự hợp tác giữa gia đình với nhà trường và các thiết chế xã hội khác. Sự hỗ trợ của nhà nước trong việc giáo...

   184 p daihocthudo 29/07/2019 20 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - ThS. Chu Văn Đức (Chủ biên)

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - ThS. Chu Văn Đức (Chủ biên)

  Trong cuốn sách này tác giả tổng hợp những lý luận về giao tiếp của các tác giả trong và ngoài nước, đồng thời hướng dẫn thực hành, rèn luyện những kỹ năng giao tiếp cơ bản, cần thiết cho bạn học. Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Khái quát chung về giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ...

   215 p daihocthudo 21/05/2019 62 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Quý (ĐH Thái Nguyên)

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Đặng Xuân Quý (ĐH Thái Nguyên)

  Phần 1 Giáo trình Xã hội học đại cương do ThS. Đặng Xuân Quý (ĐH Thái Nguyên) biên soạn gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, cung cấp các kiến thức về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của xã hội học; cấu trúc xã hội; tổ chức xã hội và thiết chế xã hội; văn hóa; xã hội hóa.

   72 p daihocthudo 21/05/2019 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số