Học liệu mở

 • Ebook Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ: Phần 1

  Ebook Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ: Phần 1

  Ebook Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ: Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Ngoại ngữ với tư cách là môn văn hóa cơ bản, những cơ sở khoa học của việc dạy - học ngoại ngữ, tâm lí học ngoại ngữ, nội dung kỹ năng giao tiếp, nội dung tri thức văn hóa, nội dung tư tưởng đạo đức,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p daihocthudo 30/06/2019 28 1

 • Ebook Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ: Phần 2

  Ebook Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ" phần 2 tiếp tục trình bày việc tổ chức quá trình dạy - học ngoại ngữ, toàn cảnh giáo dục học pháp ngoại ngữ, phương pháp ngữ pháp - phiên dịch, phương pháp nghe - nói, phương pháp nghe - nhìn, phương pháp chương trình hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p daihocthudo 30/06/2019 26 2

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành bếp

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành bếp

  English for Cooks is in the foreign language program and it is applied and taught for learners of Vocational College of “Food Processing Techniques”.This subject is taught after Basic English in order to help the learners to master how to express their recipes in English

   120 p daihocthudo 23/04/2019 45 0

 • Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

  Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary

  IELT S is the International English Language Testing System. It tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking. It is intended for people who want to study or work in an English-speaking country.

   111 p daihocthudo 22/04/2019 60 0

 • IELTS Advantage Writing Skills

  IELTS Advantage Writing Skills

  IELTS Advantage Writing Skills is designed for students who want to achieve a score of 6.5 - 7.0 or higher in the writing module of the Academic IELTS exam

   129 p daihocthudo 22/04/2019 47 0

 • mission IELTS: general training supplement_teacher's book

  mission IELTS: general training supplement_teacher's book

  Mission IELTS covers the Reading and Writing test content

   21 p daihocthudo 22/04/2019 39 0

 • Mission IELTS: general training supplement_sb

  Mission IELTS: general training supplement_sb

  Mission IELTS covers the Reading and Writing test content

   66 p daihocthudo 22/04/2019 54 0

 • IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

  IELTS Advantage Speaking and Listening Skills

  Books designed for student who wants to achieve a score of 6.5 - 7.0 or higher in the Speaking & Listening modules of the Academics IELTS

   122 p daihocthudo 22/04/2019 47 0

 • Master IELTS visuals: academic writing_task_one_course_pack

  Master IELTS visuals: academic writing_task_one_course_pack

  Giáo trình tiếng Anh học thuật

   59 p daihocthudo 21/03/2019 68 0

 • Professional Development For Language

  Professional Development For Language

  Phát triển ngôn ngữ

   27 p daihocthudo 21/03/2019 42 0

 • Britain for Learners of English

  Britain for Learners of English

  Tìm hiểu về văn hóa, con người, thiên nhiên nước Anh

   223 p daihocthudo 21/03/2019 56 0

 • American_ways_-_an_introducation_to_amer

  American_ways_-_an_introducation_to_amer

  Tìm hiểu về văn hóa, con người, thiên nhiên nước Mỹ

   304 p daihocthudo 21/03/2019 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số