Học liệu mở

 • Ebook Phương pháp tự học đột phá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Phương pháp tự học đột phá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Phần 2

  Bộ sách"Tự học đột phá tiếng Anh" gồm 3 quyển tương ứng với 3 chuyên đề: Ngữ pháp, đọc - hiểu, trọng âm - phát âm. Mỗi chuyên đề đều được giải thích sâu lý thuyết kết hợp bài tập tự luyện đa dạng giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   215 p daihocthudo 29/09/2020 43 1

 • Ebook Phương pháp tự học đột phá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Phương pháp tự học đột phá kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh: Phần 1

  Cuốn sách rèn học sinh kĩ năng đọc những bài viết dài trên 1000 từ, kinh nghiệm để “đọc lướt” cũng có thể rút ra ý chính từng đoạn; chỉ biết ít từ vựng trong đoạn nhưng vẫn hiểu ý chính, cách trả lời những câu trắc nghiệm “mẹo”, rèn thêm từ mới qua các đoạn văn phức tạp.. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo...

   175 p daihocthudo 29/09/2020 46 1

 • Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có các chương: Chương 4 - trí nhớ, chương 5 - ghi chép để dịch; chương 6 - từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ, chương 7 - diễn giải và tái diễn đạt, chương 8 - đơn giản hoá, chương 9 - giải thích và dịch tên riêng, chương 10 - kỹ năng trình bày.

   104 p daihocthudo 21/08/2020 59 3

 • Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có: Các cấp độ và loại hình dịch; tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch; nghe hiểu để dịch; trí nhớ; ghi chép để dịch; từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; diễn giải và tái diễn đạt; đơn giản hoá; giải thích và dịch tên riêng; kỹ năng trình bày....

   81 p daihocthudo 21/08/2020 63 4

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 1

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 1

  Improve your IELTS Writing Skills is a complete preparation course for students at score bands 4.5--6.00 preparing for the Academic Writing paper of the International English Language Testing System. Through targeted practice, it develops skills and language to help you achieve a higher IELTS score in the Academic Writing paper.

   54 p daihocthudo 21/08/2020 49 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 2

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 2

  You can use Improve your IELTS Writing Skills as a book for studying on your own or in a class. If you are studying on your own, Improve your IELTS Writing Skills is designed to guide you step by step through the activities. This book is also completely self-contained: a clear and accessible key is provided so that you can easily check your answers as you work through the book. In addition, there is either a sample answer written by a student...

   60 p daihocthudo 21/08/2020 44 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 1

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 1

  Are you taking or re-taking your IELTS exam and hoping to gain a high score? Would you like to improve your academic writing skills? If so, this book is designed to help you. Improve your Skills: Writing for IELTS 6.0-7.5 can be used for self-study or in the classroom with a teacher as part of a course. It can be used alongside other books or studied on its own.

   54 p daihocthudo 21/08/2020 24 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

  Improve your Skills: Writing for IELTS is divided into 10 units. The topics are typical of those found in the exam, ensuring that you have an awareness of likely subject matter. Each unit is subdivided into three parts: Task 1, Task 2 and a Practice test. There is an answer key at the end of the book, as well as sample answers for the Practice test questions.

   57 p daihocthudo 21/08/2020 24 1

 • Ebook Intepretation: Techniques and Exercises - Part 1

  Ebook Intepretation: Techniques and Exercises - Part 1

  This book seeks to fill that need by providing a structured syllabus and an overview of interpretation accompanied by exercises in various aspects of the art. It is meant to serve as a practical guide for interpreters and as a complement to interpreter training programs in the classroom and online, particularly those for students preparing for conference interpreting in international governmental and business settings.

   178 p daihocthudo 21/08/2020 19 1

 • Ebook Intepretation: Techniques and Exercises - Part 2

  Ebook Intepretation: Techniques and Exercises - Part 2

  This book provides a structured syllabus and an overview of interpretation accompanied by exercises in the main aspects of the art. It is meant as a practical guide for interpreters and as a complement to interpreter training programmes, particularly for students preparing for conference interpreting in international governmental and business settings.

   148 p daihocthudo 21/08/2020 21 1

 • Ebook Mission IELTS 1: General training supplement – Part 2

  Ebook Mission IELTS 1: General training supplement – Part 2

  Mission IELTS 1: General training supplement giúp học viên đạt được số điểm cao nhất trong kì thi IELTS General Training Module. Cuốn sách có thể dùng riêng cho các khóa học ngắn Reading và Writing của IELTS General Training hoặc hỗ trợ chuẩn bị toàn bộ bài test với phần Speaking và Listening ở cuốn Mission IELTS 1 Academic. Mỗi phần trong General Training Supplement đều có...

   33 p daihocthudo 21/08/2020 21 1

 • Ebook Mission IELTS 1: General training supplement – Part 1

  Ebook Mission IELTS 1: General training supplement – Part 1

  Mission IELTS 1: General training supplement aims to help students achieve their potential for success in the IELTS General Training Module. This book can be used either as a stand alone short course of the specific General Training Reading and Writing papers or as part of a comprehensive course of preparation for the whole test in conjunction with the Listening and Speaking units of Mission IELTS 1 Academic.

   33 p daihocthudo 21/08/2020 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số