Học liệu mở

 • Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 3 tiếp tục trình bày các kỹ năng tư vấn pháp luật như: Tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, tư vấn pháp luật về thừa kế, tư vấn pháp luật về giao dịch mua bán nhà ở, tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn pháp luật về khiếu kiện hành chính, kỹ năng đại diện ngoài tố...

   234 p daihocthudo 24/04/2019 157 2

 • Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những vấn đề chung về tư vấn pháp luật, kỹ năng tiếp xúc khách hàng và nhận yêu cầu tư vấn, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc, xác định vấn đề pháp lý, kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn pháp luật về đầu tư, tư vấn pháp...

   168 p daihocthudo 24/04/2019 327 2

 • Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật: Phần 2 trình bày các nội dung về tư vấn pháp luật như: Tư vấn pháp luật về quản lý nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp, tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng, tư vấn tổ chức thực hiện hợp đồng, tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, kỹ năng đại diện trong các...

   184 p daihocthudo 24/04/2019 164 2

 • Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự, kỹ năng thụ lý vụ án của thẩm phán, kỹ năng của luật sư trong giai đoạn chuẩn bị khởi kiện vụ án dân sự, thu thập chứng cứ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   304 p daihocthudo 24/04/2019 112 2

 • Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự" tiếp tục trình bày các kỹ năng hòa giải vụ án dân sự, kỹ năng của thẩm phán trong hòa giải vụ án dân sự, kỹ năng của luật sư trong quá trình hòa giải, kỹ năng ra quyết định trước khi đưa vụ án ra xét xử của thẩm phán, kỹ năng của thẩm phán tại phiên tòa sơ...

   278 p daihocthudo 24/04/2019 135 2

 • Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 3 tiếp tục trình bày các kỹ năng về phúc thẩm dân sự, kỹ năng phúc thẩm của thẩm phán, kỹ năng kiểm sát phúc thẩm, kỹ năng kháng nghị phúc thẩm, kỹ năng giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự, thủ tục yêu cầu giải quyết việc dân sự, các hình thức tham gia tố tụng việc dân sự. Mời...

   185 p daihocthudo 24/04/2019 88 2

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 1 trình bày các vấn đề chung về lý luận nhà nước và pháp luật, đặc điểm cơ bản của nhà nước, nguồn gốc của nhà nước, các mối quan hệ cơ bản của nhà nước, bản chất của pháp luật, chức năng của pháp luật, hình thức pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   102 p daihocthudo 24/04/2019 154 1

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 2 tiếp tục trình bày các kiểu nhà nước và pháp luật, bản chất của nhà nước chủ nô, nhà nước và pháp luật phong kiến, bản chất của nhà nước phong kiến, bộ máy của nhà nước tư sản, pháp chế tư sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam,...

   226 p daihocthudo 24/04/2019 139 1

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 3

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 3

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật, quy phạm pháp luật, xây dựng pháp luật, hệ thống hóa pháp luật, quan hệ pháp luật, những tiêu chí cơ bản để xác định mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật, vi phạm pháp luật, ý thức pháp luật,... Mời các...

   186 p daihocthudo 24/04/2019 134 1

 • Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 1

  Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 1

  Cuốn sách "Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên" tập hợp các văn bản luật cảu chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn thi hành. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   306 p daihocthudo 24/04/2019 118 1

 • Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 2

  Ebook Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên: Phần 2

  Cuốn "Luật giáo dục và các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh, sinh viên" là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các cơ quản quản lý giáo dục và đông đảo học sinh, sinh viên cùng đông đảo bạn đọc tham khảo và thực hiện. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách

   215 p daihocthudo 24/04/2019 99 1

 • Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách Tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hóa" trình bày các nội dung Nghị định số 11/2006/NĐ-CP, Nguyết định số 1243/QĐ-TTg, Quyết định 36/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 156/2006/QĐ-TTg,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p daihocthudo 24/04/2019 114 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số