Học liệu mở

 • Giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La

  Giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La

  Bài viết trình bày việc đánh giá thực trạng giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La, qua đó đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó.

   6 p daihocthudo 29/02/2020 45 0

 • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghi lễ của người Dao ở nước ta hiện nay

  Bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghi lễ của người Dao ở nước ta hiện nay

  Nghi lễ tín ngưỡng của người Dao ở nước ta, nhất là các nghi lễ Cấp sắc, Cúng Bàn Vương, Tết nhảy, Mở cửa rừng, Cúng miếu làng,... rất có giá trị về di sản văn hóa, góp phần bảo tồn bản sắc tộc người Dao: Từ các yếu tố tín ngưỡng tôn giáo, tập quán tương trợ, truyền thống giáo dục, cố kết cộng đồng,... đến duy trì các loại lễ...

   7 p daihocthudo 29/02/2020 48 0

 • Thờ cúng việc lề trong gia đình, dòng họ người Việt ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

  Thờ cúng việc lề trong gia đình, dòng họ người Việt ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

  Thờ cúng việc lề (thờ cúng tổ tiên) là niềm tin tôn giáo đặc thù của người Việt ở huyện đảo Lý Sơn. Hiện nay, tất cả các dòng họ lớn ở huyện đảo Lý Sơn như: Phạm Khắc, Phạm Văn, Võ Xuân, Võ Văn, Lê, Đặng, Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Lê, v.v., đều duy trì nghi thức cúng lề.

   14 p daihocthudo 29/02/2020 37 0

 • Tâm linh và ma thuật: Tìm kiếm an ninh tinh thần trong giao thông ở Việt Nam đương đại

  Tâm linh và ma thuật: Tìm kiếm an ninh tinh thần trong giao thông ở Việt Nam đương đại

  Bài viết nghiên cứu những quan niệm và thực hành tâm linh trong việc tìm kiếm an toàn giao thông của người Việt. Bằng phương pháp tiếp cận nhân học tôn giáo và ma thuật đối với vấn đề tâm linh trong đi lại của người Việt ở Miền Trung và một vài địa phương khác, bài viết chỉ ra các cách thức tìm kiếm an toàn và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh...

   18 p daihocthudo 29/02/2020 39 0

 • Phật giáo với triết lý, tư tưởng đạo đức các vương triều Lý - Trần

  Phật giáo với triết lý, tư tưởng đạo đức các vương triều Lý - Trần

  Bài viết đề cập đến tác động của Phật giáo đối với triết lý, tư tưởng đạo đức của các vương triều Lý - Trần trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị mà dân tộc, thời đại đặt ra đối với họ và những thành tựu mà họ đã đạt được.

   16 p daihocthudo 29/02/2020 35 0

 • Thực hành thờ cúng thần thánh vùng châu thổ Bắc Bộ

  Thực hành thờ cúng thần thánh vùng châu thổ Bắc Bộ

  Bài viết này bên cạnh việc phân biệt nội hàm khái niệm: Thực hành tôn giáo và thực hành mang tính tôn giáo, sẽ khái quát hiện trạng thờ cúng thần/thánh vùng châu thổ Bắc Bộ Việt Nam đang diễn ra như thế nào, có bao nhiêu loại hình thờ cúng và các biểu hiện thực hành trong thờ cúng thần/ thánh.

   23 p daihocthudo 29/02/2020 36 0

 • Phân loại trong nghiên cứu trống đồng - một nhạc cụ cổ của dân tộc

  Phân loại trong nghiên cứu trống đồng - một nhạc cụ cổ của dân tộc

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả đã phân tích những điểm bất hợp lý và thiếu tính thực tế sau quá trình nghiên cứu khá kỹ lưỡng, từ đó đưa ra một số đề xuất cho phương án phân loại trống đồng Đông Sơn.

   5 p daihocthudo 29/02/2020 11 0

 • Tôn giáo ở Nam Bộ và những xu hướng phát triển trong thời kỳ đổi mới

  Tôn giáo ở Nam Bộ và những xu hướng phát triển trong thời kỳ đổi mới

  Nam Bộ là vùng đa dạng tôn giáo do tiếp nhận những tôn giáo từ các nơi trong nước truyền đến, từ ngoài nước truyền vào và bản thân người Nam Bộ cũng lập ra nhiều tôn giáo. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, các tôn giáo đều có những bước phát triển và cũng có những biến đổi sâu sắc theo chiều hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “tuân...

   12 p daihocthudo 29/02/2020 38 0

 • Tôn giáo và đời sống gia đình, bản làng người Mông

  Tôn giáo và đời sống gia đình, bản làng người Mông

  Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận văn hóa-tôn giáo, xác định lại vị trí của tôn giáo trong đời sống gia đình, làng bản người Mông hợp lý hơn.

   28 p daihocthudo 29/02/2020 35 0

 • Sự du nhập Nho giáo vào Giao Châu thiên niên kỷ đầu Công nguyên

  Sự du nhập Nho giáo vào Giao Châu thiên niên kỷ đầu Công nguyên

  Trong thiên niên kỷ đầu Công nguyên, Nho nguyên thủy và Hán Nho từng bước được du nhập vào Giao Châu (Việt Nam). Nội dung Nho giáo được du nhập chủ yếu được trình bày trong: Tứ thư, Ngũ kinh; thể hiện ở tư tưởng “tam cương” và “ngũ thường”; nhằm đạt tới “tu, tề, trị, bình”. Ban đầu, sự du nhập Nho giáo thời Lưỡng Hán đã vấp phải...

   11 p daihocthudo 29/02/2020 35 0

 • Những cuộc cải cách của Lý Thái Tổ

  Những cuộc cải cách của Lý Thái Tổ

  Năm 1010, Lý Thái Tổ lên ngôi vua, lập ra Vương triều Lý. Ngay sau đó, ông bắt tay vào thực hiện một loạt các cuộc cải cách toàn diện trên các lĩnh vực hành chính, chính trị, an ninh - quốc phòng gắn liền với kinh tế, văn hóa - xã hội, thực hiện tư tưởng dời kinh đô, giảm bớt quân đội thường trực, tăng cường các biện pháp cai trị khoan hòa, bớt...

   7 p daihocthudo 29/02/2020 31 0

 • Po Riyak - thần sóng: Lịch sử, truyền thuyết, tục thờ cúng

  Po Riyak - thần sóng: Lịch sử, truyền thuyết, tục thờ cúng

  Po Riyak là nhân vật lịch sử xuất hiện sau triều đại Po Rome của Champa (1627-1651). Truyền thuyết kể ông rời quê hương đến Mecca học bùa thiêng để trở về giúp dân lành. Do nóng lòng, ông quy hồi cố hương trước thời hạn nên bị vướng vào lời nguyền của thầy, chiếc thuyền ông bị sóng lớn đánh chìm. Sau đó ông phân thân làm hai, một trôi về Phan...

   14 p daihocthudo 29/02/2020 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số