Học liệu mở

 • Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn của các học giả Trung Quốc

  Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn của các học giả Trung Quốc

  Nho giáo ở Việt Nam từ lâu đã được giới học giả Trung Quốc quan tâm nghiên cứu. Bài viết trình bày quan điểm của một số học giả Trung Quốc được công bố trên các tạp chí chuyên ngành (chủ yếu từ những năm 90 của thế kỉ XX trở lại đây) về quá trình truyền bá và tôn sùng, sự khác biệt và những yếu tố tạo thành đặc trưng riêng của Nho...

   7 p daihocthudo 27/06/2016 16 1

 • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay

  Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay

  Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy ngày càng phong phú trong môi trường văn hóa. Sự tích lũy và kinh nghiệm hoạt động của nhiều thế hệ đã góp phần tạo ra sự phong phú, có chất lượng và mang giá trị nhân văn cao. Bài viết phân tích thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam;...

   10 p daihocthudo 27/06/2016 110 2

 • Triết lý nhân sinh của Thiền Đại thừa thời Lý - Trần

  Triết lý nhân sinh của Thiền Đại thừa thời Lý - Trần

  Triết lý nhân sinh của Thiền Đại thừa được ưa chuộng trong triều đình thời Lý - Trần, rồi dần lan tỏa trong dân gian và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội thời kỳ này, đồng thời trở thành ngọn nguồn cho những thắng lợi trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và có tác động lớn tạo nên sức mạnh quân sự - nền tảng quan trọng nhất cho những...

   9 p daihocthudo 27/06/2016 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số