Học liệu mở

 • Tạp chí Khoa học: Số 42 tháng 6/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 42 tháng 6/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 42 tháng 6/2020 trình bày các nội dung chính sau: Đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội, phương thức đào tạo mềm dẻo – một gợi ý với đào tạo đại học trong giai đoạn hiện nay, giáo dục khai phóng và một số mô hình ứng dụng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội... Mời các bạn cùng...

   194 p daihocthudo 28/02/2021 14 0

 • Tạp chí Khoa học: Số 38/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 38/2020

  Tạp chí Khoa học: Số 38/2020 trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo hỗ trợ giảng dạy các môn chuyên ngành cho sinh viên mã ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội,...

   222 p daihocthudo 28/02/2021 10 0

 • Hành vi lệch chuẩn - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Hành vi lệch chuẩn - Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn CTXH & PTCĐ

  Tài liệu "Hành vi Lệch chuẩn" trình bày về: hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã hội, Công tác xã hội và hành vi lệch chuẩn. Đây là tại liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.

   34 p daihocthudo 30/11/2020 21 0

 • Công tác xã hội căn bản - GV. Sr. Mary Trần Thị Kim Loan

  Công tác xã hội căn bản - GV. Sr. Mary Trần Thị Kim Loan

  Tài liệu "Công tác xã hội căn bản" trình bày các khái niệm, mục đích, mục tiêu, chức năng, tiến trình công tác xã hội; vai trò, kỹ năng của nhân viên công tác xã hội; nguyên tắc đạo đức, đặc điểm của nhân viên công tác xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.

   15 p daihocthudo 30/11/2020 32 0

 • Quản lý việc tổ chức trong quản lý giáo dục

  Quản lý việc tổ chức trong quản lý giáo dục

  Tài liệu trình bày khái niệm quản lý, tổ chức và chức năng tổ chức, vị trí của việc tổ chức và vai trò của việc tổ chức và quản lý tổ chức, đổi mới công tác tổ chức trong quản lý giáo dục, liên hệ thực tiễn quản lý tổ chức trong quản lý giáo dục tại nơi công tác.

   9 p daihocthudo 30/11/2020 36 0

 • Chỉ thị sinh học môi trường

  Chỉ thị sinh học môi trường

  Sinh thái học môi trường

   6 p daihocthudo 14/06/2020 84 1

 • Bài giảng lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường trung học phổ thông

  Bài giảng lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường trung học phổ thông

  (NB) Nội dung tài liệu giới thiệu tới bạn về lí luận và phương pháp dạy học môn GDCD ở trường trung học phổ thông gồm: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu bộ môn lí luận và phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông; những nguyên tắc cơ bản trong dạy học bộ môn Giáo dục công dân; các phương pháp dạy học...

   108 p daihocthudo 30/04/2020 93 2

 • Kỷ yếu hội nghị - Chuyên đề “Dạy và học môn giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

  Kỷ yếu hội nghị - Chuyên đề “Dạy và học môn giáo dục công dân theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan”

  Nộ dung tài liệu được chia thành 4 phần đề cập về việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn GDCD theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cách thức ôn tập, xây dựng câu hỏi, đề thi môn GDCD theo các mức độ của ma trận theo định hướng thi trắc nghiệm khách quan, dạy học môn GDCD theo chủ đề tích hợp liên môn, một...

   92 p daihocthudo 30/04/2020 115 1

 • Quyền của phụ huynh trong chương trình giáo dục đặc biệt

  Quyền của phụ huynh trong chương trình giáo dục đặc biệt

  Luật Giáo Dục Cá Nhân Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)), một luật của Liên Bang về giáo dục học sinh khuyết tật, yêu cầu các trường học phải cung cấp cho phụ huynh học sinh khuyết tật một bản thông báo giải thích đầy đủ các biện pháp bảo vệ theo thủ tục hiện có theo như các quy định của IDEA và liên bang. Để biết rõ hơn...

   36 p daihocthudo 30/01/2020 110 1

 • Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1

  Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 1

  Tài liệu Visual basic.NET - Tự học lập trình một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất với nội dung truyền tải về ứng dụng và lập trình giúp bạn nghiên cứu những khía cạnh mới trong bộ môn tin học này. Tài liệu gồm 30 bài học, phần 1 tài liệu gồm 15 bài đầu với nội dung chia sẻ về: Cách vào để viết chương trình bằng visual basic.NET; cú pháp...

   170 p daihocthudo 28/12/2019 164 2

 • Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2

  Tự học lập trình Visual basic.NET một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu sẽ đem tới 15 bài học cuối về các chủ đề như: Kiểm tra một số có phải nguyên tố hay không, kiểm tra một dãy tăng hay không, dùng mảng động hai chiều để nhập vào một mà trận và áp dụng một vài tính toán; thực hiện các phép toán cơ bản dùng thủ tục và hàm... Nghiên cứu tập tài liệu này, chắc chắn các...

   234 p daihocthudo 28/12/2019 122 1

 • Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2

  Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu gồm 3 chương còn lại. Trong quá trình biên soạn các tác giả đã bám sát các văn bản pháp luật hiện hành làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các vấn đề có liên quan. Đồng thời so sánh, phân tích làm nổi bật những chồng chéo trong các quy định pháp luật kinh tế và những hạn chế của chúng...

   331 p daihocthudo 28/12/2019 116 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số