Học liệu mở

 • Đề cương Hôn nhân và gia đình: Khẳng định đúng sai và bài tập

  Đề cương Hôn nhân và gia đình: Khẳng định đúng sai và bài tập

  Tập "Đề cương Hôn nhân và gia đình" bao gồm 25 câu hỏi lý thuyết và 20 câu hỏi đúng - sai giúp các bạn có thể ôn tập môn học Luật Hôn nhân và gia đình. Tài liệu có hướng dẫn trả lời chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p daihocthudo 28/02/2022 91 1

 • Đề cương Luật hình sự 2

  Đề cương Luật hình sự 2

  Đề cương ôn thi môn Luật hình sự 1 có đáp án tham khảo để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 70 câu hỏi và đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   44 p daihocthudo 28/02/2022 67 0

 • Đề cương môn Luật Lao động

  Đề cương môn Luật Lao động

  Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Luật Lao động có đáp án để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 25 câu hỏi và đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p daihocthudo 28/02/2022 67 0

 • Đề cương Tố tụng dân sự (Có đáp án)

  Đề cương Tố tụng dân sự (Có đáp án)

  Đề cương tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Luật tố tụng dân sự có đáp án để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 50 câu hỏi và được biên soạn dựa trên cơ sở luật cũ nên người học cần nghiên cứu để so sánh, đối chiếu phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành. Mời...

   72 p daihocthudo 28/02/2022 66 0

 • Đề cương ôn tập Thương mại 2

  Đề cương ôn tập Thương mại 2

  Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Luật Thương mại 2 có đáp án tham khảo để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 80 câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   66 p daihocthudo 28/02/2022 63 0

 • Đề cương Đất đai

  Đề cương Đất đai

  Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Luật đất đai có đáp án để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 25 câu hỏi, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p daihocthudo 28/02/2022 59 0

 • Câu hỏi ôn tập Pháp luật sở hữu trí tuệ

  Câu hỏi ôn tập Pháp luật sở hữu trí tuệ

  Đề cương ôn thi môn Luật sở hữu trí tuệ có đáp án để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 80 câu hỏi và đáp án (mang tính chất tham khảo). Đáp án được biên soạn trên cơ sở luật cũ nên người học cần nghiên cứu để so sánh, đối chiếu phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự...

   54 p daihocthudo 28/02/2022 62 0

 • Đề cương Luật Tố tụng hành chính

  Đề cương Luật Tố tụng hành chính

  Tài liệu tổng hợp đề cương ôn thi môn Luật tố tụng hành chính có đáp án để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 40 câu hỏi và đáp án. Đáp án được biên soạn trên cơ sở luật cũ nên người học cần nghiên cứu để so sánh, đối chiếu phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện...

   34 p daihocthudo 28/02/2022 84 0

 • Đề cương Luật Dân sự 1

  Đề cương Luật Dân sự 1

  Tổng hợp đề cương ôn thi môn Luật dân sự và đáp án tham khảo để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 100 câu hỏi và đáp án cùng khoảng 30 câu hỏi nhận định đúng sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p daihocthudo 28/02/2022 60 0

 • Câu hỏi và đáp án ôn thi Luật Tố tụng hình sự

  Câu hỏi và đáp án ôn thi Luật Tố tụng hình sự

  Tài liệu này tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Luật tố tụng hình sự để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 50 câu hỏi và đáp án. Đáp án được biên soạn trên cơ sở luật cũ nên người học cần nghiên cứu để so sánh, đối chiếu phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành.

   54 p daihocthudo 28/02/2022 63 0

 • Đề cương ôn tập môn Luật Hình sự

  Đề cương ôn tập môn Luật Hình sự

  Đề cương ôn tập môn Luật hình sự bao gồm bộ hơn 70 câu hỏi và đáp án. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p daihocthudo 28/02/2022 65 1

 • Đề cương Luật Thương mại 1

  Đề cương Luật Thương mại 1

  Tổng hợp đề cương ôn thi môn Luật thương mại 1 có đáp án tham khảo để các bạn sinh viên nghiên cứu, tham khảo cho kỳ thi của mình. Đề cương bao gồm bộ hơn 80 câu hỏi và có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p daihocthudo 28/02/2022 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số