Học liệu mở

 • Ebook Basic Grammar

  Ebook Basic Grammar

  Ebook "Basic Grammar" có thể xem là cuốn sách giới thiệu về ngữ pháp tiếng anh cơ bản một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Cuốn sách đi từ những khái niệm cơ bản, cách sử dụng các loại từ như danh từ, động từ, tính từ, sở hữu cách, đại từ sở hữu, dạng nguyên thể, túc từ, trạng từ, động từ khuyết thiếu, các từ để hỏi, mệnh lệnh...

   150 p daihocthudo 30/08/2015 164 6

 • Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Cuốn sách Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài của PGS.TS. Nghiêm Đình Vì & Th.S. Nguyễn Đắc Hưng biên soạn là cuốn sách có giá trị về phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài. Cuốn sách phản ánh sắc nét về quá trình phát triển giáo dục Việt Nam; phân tích sâu sắc về một số giải pháp, kiến nghị có giá trị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi...

   79 p daihocthudo 26/04/2017 150 5

 • Bài giảng Tâm lý học lao động

  Bài giảng Tâm lý học lao động

  Bài giảng Tâm lý học lao động có kết cấu gồm 5 chương, trình bày khái quát về tâm lý học lao động, những vấn đề tâm lý học của việc tổ chức quá trình lao động, sự thích ứng của kỹ thuật đối với môi trường, sự thích ứng của kỹ thuật đối với con người, sự thích ứng của con người với kỹ thuật và công việc, sự thích ứng của...

   119 p daihocthudo 16/09/2015 420 4

 • Ebook Ngữ nghĩa học dẫn luận - John Lyons

  Ebook Ngữ nghĩa học dẫn luận - John Lyons

  Ebook Ngữ nghĩa học dẫn luận gồm có 4 phần với 10 chương, giới thiệu đến bạn đọc các nội dung tổng quan về siêu ngôn ngữ, nghĩa từ vựng, nghĩa của câu, nghĩa của phát ngôn,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Ngôn ngữ học và cho những ai quan tâm tới lĩnh vực ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi...

   71 p daihocthudo 29/09/2015 238 4

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000

  Nội dung giáo trình Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 được cấu trúc thành 3 phần, trong đó phần I trình bày về Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), phần II trình bày Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975) và phần III là Việt Nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa...

   446 p daihocthudo 12/10/2015 167 4

 • Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học

  Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học

  Ebook Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học do Nguyễn Văn Cường, GS.TSKH. Bernd Meier hợp tác biên soạn. Cuốn sách này trình bày một số cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới phương pháp dạy học, đề xuất một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học cũng như giới thiệu một số quan điểm, phương pháp...

   69 p daihocthudo 26/04/2017 174 3

 • Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội - Dành cho giáo viên Tiểu học Lớp 4

  Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội - Dành cho giáo viên Tiểu học Lớp 4

  Nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội có biểu hiện vô cùng phong phú và có giá trị văn hóa cao. Tài liệu chủ yếu giới hạn trong các nội dung cơ bản nhất liên quan đến môi trường hoạt động và điều kiện giao tiếp hàng ngày của các em học sinh, từ đó định hướng và chỉ dẫn cho các em những thái độ và hành vi cần có sinh hoạt, trong...

   47 p daihocthudo 29/05/2017 164 3

 • Giáo trình Sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc (chủ biên)

  Giáo trình Sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc (chủ biên)

  Giáo trình Sinh học phân tử cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu trúc và chức năng gen, cấu trúc genome, các quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã của nguyên liệu di truyền, điều hòa biểu hiện gen, sửa chữa và bảo vệ gen, tái tổ hợp và chuyển gen.

   225 p daihocthudo 21/11/2015 213 2

 • Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật

  Giáo trình Lý luận về nhà nước và pháp luật

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là 1 ngành khoa học xã hội, cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của nó. Lý luận về nhà nước và pháp luật được hình thành trên cơ sở các học thuyết khoa học và sự phát triển của xã hội. Giáo trình là tài liệu học tập và giảng dạy...

   149 p daihocthudo 16/09/2015 161 1

 • An toàn thông tin trên mạng máy tính - Phạm Minh Tuấn

  An toàn thông tin trên mạng máy tính - Phạm Minh Tuấn

  Bài giảng này cung cấp những kiến thức cơ bản về tường lửa, các công nghệ tường lửa và qua đó cũng giới thiệu qua về một số hãng sản xuất tường lửa nổi tiếng nhất hiện này: Check Point, Cisco, Juniper. Đặc biệt, bài giảng còn đưa ra một số ứng dụng thực tiễn với sản phẩm tường lửa của Check Point – VPN-1 để minh chứng về lợi ích...

   32 p daihocthudo 28/10/2016 144 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số