Học liệu mở

 • Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có các chương: Chương 4 - trí nhớ, chương 5 - ghi chép để dịch; chương 6 - từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ, chương 7 - diễn giải và tái diễn đạt, chương 8 - đơn giản hoá, chương 9 - giải thích và dịch tên riêng, chương 10 - kỹ năng trình bày.

   104 p daihocthudo 21/08/2020 28 2

 • Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" gồm có: Các cấp độ và loại hình dịch; tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch; nghe hiểu để dịch; trí nhớ; ghi chép để dịch; từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ; diễn giải và tái diễn đạt; đơn giản hoá; giải thích và dịch tên riêng; kỹ năng trình bày....

   81 p daihocthudo 21/08/2020 29 2

 • Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 1

  Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 1

  Giáo trình nghe nói Hán ngữ gồm 2 quyển dành cho sinh viên tiếng Trung năm hai, tập trung vào các kỹ năng đàm thoại. Mỗi bài học sử dụng một bức tranh và một danh sách từ vựng thích hợp để làm công cụ để kích thích học sinh tạo ra các đoạn hội thoại theo một kịch bản nhất định. Mỗi tập chứa một danh sách phong phú các thuật ngữ được sử...

   92 p daihocthudo 21/08/2020 23 1

 • Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 2

  Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển hạ: Phần 2

  Giáo trình nghe nói Hán ngữ dành cho sinh viên tiếng Trung năm hai, tập trung vào các kỹ năng đàm thoại. Cuốn giáo trình nghe nói Hán ngữ này có thể giúp người đang học tiếng Trung có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình. Đây là cuốn giáo trình rất hữu ích, có thể tăng cường kỹ năng nghe và nói tiếng Trung của người học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p daihocthudo 21/08/2020 18 1

 • Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển thượng: Phần 1

  Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển thượng: Phần 1

  Giáo trình nghe nói Hán ngữ gồm 2 quyển dành cho sinh viên tiếng Trung năm hai, tập trung vào các kỹ năng đàm thoại. Mỗi bài học sử dụng một bức tranh và một danh sách từ vựng thích hợp để làm công cụ để kích thích học sinh tạo ra các đoạn hội thoại theo một kịch bản nhất định. Mỗi tập chứa một danh sách phong phú các thuật ngữ được sử...

   96 p daihocthudo 21/08/2020 18 1

 • Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển thượng: Phần 2

  Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ (Tài liệu giảng dạy năm 2) / 汉语听说教程 (二年级教材) - Quyển thượng: Phần 2

  Giáo trình Nghe nói Hán Ngữ / 汉语听说教程 (二年级教材) của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh là tài liệu giảng dạy dành cho sinh viên năm 2. Đây là cuốn giáo trình được rất nhiều người học ưa chuộng, có thể giúp người học cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Trung của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p daihocthudo 21/08/2020 19 1

 • 汉语听力教程修订本 (第一册) - HanYu TingLi: Phần 1

  汉语听力教程修订本 (第一册) - HanYu TingLi: Phần 1

  Với đa số các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung sẽ không biết cuốn sách Giáo trình nghe nói Hán ngữ quyển 1, tên tiếng Trung là 汉语听力教程修订本 - HanYu TingLi JiaoCheng (第一册). Đây là cuốn giáo trình được coi là thần thánh để các bạn cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Trung của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   88 p daihocthudo 21/08/2020 19 1

 • 汉语听力教程修订本 (第一册) - HanYu TingLi: Phần 2

  汉语听力教程修订本 (第一册) - HanYu TingLi: Phần 2

  Cuốn giáo trình nghe Hán ngữ này có thể giúp người đang học tiếng Trung có thể cải thiện kỹ năng nghe của mình. Đây là cuốn giáo trình rất hữu ích sử dụng kèm bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển nhằm tăng cường kỹ năng nghe của người học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   87 p daihocthudo 21/08/2020 23 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 1

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 1

  Improve your IELTS Writing Skills is a complete preparation course for students at score bands 4.5--6.00 preparing for the Academic Writing paper of the International English Language Testing System. Through targeted practice, it develops skills and language to help you achieve a higher IELTS score in the Academic Writing paper.

   54 p daihocthudo 21/08/2020 26 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 2

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 4.5-6.0 with answer key: Part 2

  You can use Improve your IELTS Writing Skills as a book for studying on your own or in a class. If you are studying on your own, Improve your IELTS Writing Skills is designed to guide you step by step through the activities. This book is also completely self-contained: a clear and accessible key is provided so that you can easily check your answers as you work through the book. In addition, there is either a sample answer written by a student...

   60 p daihocthudo 21/08/2020 25 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 1

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 1

  Are you taking or re-taking your IELTS exam and hoping to gain a high score? Would you like to improve your academic writing skills? If so, this book is designed to help you. Improve your Skills: Writing for IELTS 6.0-7.5 can be used for self-study or in the classroom with a teacher as part of a course. It can be used alongside other books or studied on its own.

   54 p daihocthudo 21/08/2020 11 1

 • Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

  Ebook Improve your skills writing for IELTS 6.0-7.5 with answer key: Part 2

  Improve your Skills: Writing for IELTS is divided into 10 units. The topics are typical of those found in the exam, ensuring that you have an awareness of likely subject matter. Each unit is subdivided into three parts: Task 1, Task 2 and a Practice test. There is an answer key at the end of the book, as well as sample answers for the Practice test questions.

   57 p daihocthudo 21/08/2020 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số