Học liệu mở

 • Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018

  Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm chương trình ai là triệu phú

   192 p daihocthudo 01/03/2019 1345 2

 • Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018 - Tập 1

  Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018 - Tập 1

  Câu hỏi chương trình Ai là triệu phú

   72 p daihocthudo 19/04/2018 401 3

 • Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

  Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

  Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II - Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT về ban hành Luật bóng chuyền và Luật bóng chuyền bãi biển Quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   88 p daihocthudo 23/05/2016 332 1

 • DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP D2018CLC

  DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP D2018CLC

   2 p daihocthudo 10/09/2018 244 2

 • Luật số 91/2015/QH13 - Bộ Luật Dân sự

  Luật số 91/2015/QH13 - Bộ Luật Dân sự

  Luật số 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   114 p daihocthudo 17/04/2018 237 1

 • Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP là Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

   22 p daihocthudo 12/08/2016 231 1

 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin. Nghị định này quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

   17 p daihocthudo 12/08/2016 222 1

 • Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

  Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

  Luật số 09/2017/QH14 ban hành về Du lịch, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch, quyền, nghĩa vụ của khách du lịch,...

   37 p daihocthudo 20/05/2019 221 1

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm 11 chương trình bày về: Chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Hiến pháp để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p daihocthudo 17/04/2018 215 1

 • Luật số 12/2017/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

  Luật số 12/2017/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

  Luật số 12/2017/QH14 ban hành về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   127 p daihocthudo 17/04/2018 206 1

 • ~$CT - DH - Ren ki nang su dung TV

  ~$CT - DH - Ren ki nang su dung TV

  #Admin##################################################A#d#m#i#n#######M#i#n#g# L#i#U###S#i#m#S#u#n#####D#o#t#u#m#######R#e#c#o#v#e#r#..E#0.##.rI#####.v.d## ##.E.d .

   1 p daihocthudo 28/08/2018 196 1

 • DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP NO1-D2018

  DT.4.3.PhieuBaoGiang MÔN RÈN KĨ NĂNG LỚP NO1-D2018

  TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHIẾU BÁO GIẢNG  Học kì 1 ­ Năm học 2018­ 2019...

   2 p daihocthudo 28/08/2018 191 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số