Học liệu mở

 • Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018

  Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018

  Bộ câu hỏi trắc nghiệm chương trình ai là triệu phú

   192 p daihocthudo 01/03/2019 705 1

 • Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018 - Tập 1

  Bộ câu hỏi Ai là triệu phú 2018 - Tập 1

  Câu hỏi chương trình Ai là triệu phú

   72 p daihocthudo 19/04/2018 263 3

 • Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

  Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

  Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II - Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT về ban hành Luật bóng chuyền và Luật bóng chuyền bãi biển Quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   88 p daihocthudo 23/05/2016 217 1

 • Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP là Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

   22 p daihocthudo 12/08/2016 150 1

 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP

  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin. Nghị định này quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

   17 p daihocthudo 12/08/2016 142 1

 • Luật số 12/2017/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

  Luật số 12/2017/QH14 - Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

  Luật số 12/2017/QH14 ban hành về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   127 p daihocthudo 17/04/2018 110 1

 • Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

  Luật Du Lịch số 09/2017/QH14

  Luật số 09/2017/QH14 ban hành về Du lịch, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch, quyền, nghĩa vụ của khách du lịch,...

   37 p daihocthudo 20/05/2019 90 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số