Học liệu mở

 • Đoạn trường tân thanh – Sự sáng tạo về mặt thể loại

  Đoạn trường tân thanh – Sự sáng tạo về mặt thể loại

  Trong báo cáo này, chúng tôi tìm hiểu sự sáng tạo về mặt thể loại của Nguyễn Du thông qua tác phẩm Đoạn trường tân thanh. Tác giả dựa vào lí thuyết thể loại và lịch sử văn bản để làm rõ ba vấn đề: Thứ nhất là nêu lại tên đầu tiên của Truyện Kiều; thứ hai là đặt vấn đề xem “tân thanh” như một thể loại; thứ ba là xác định dấu...

   8 p daihocthudo 26/05/2017 180 1

 • Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình

  Mấy gợi ý giúp sinh viên tự học lịch sử qua kênh hình

  Bài viết này không nhắc lại các vấn đề lí luận về ý nghĩa quan trọng của kênh hình – là điều đã được khẳng định, mà chỉ đưa ra một số gợi ý như những “điểm tựa” để SV và GV phổ thông tham khảo, phục vụ cho việc tự học LS qua kênh hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p daihocthudo 27/02/2018 176 1

 • Vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập các môn khoa học mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập các môn khoa học mác lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nội dung của bài viết trình bày về việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và những lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin cho người học và người dạy. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa nhà trường, bộ môn và người thầy giáo. nội dung bài viết chủ yếu bàn đến...

   8 p daihocthudo 26/01/2018 174 1

 • Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

  Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

  Quản lí hoạt động chuyên môn trong trường mầm non chiếm vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Trong hoạt động quản lí chuyên môn trường mầm non, các tổ trưởng chuyên môn giữ vai trò là hạt nhân, nòng cốt. Bài viết đề cập một số nội dung, biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng...

   6 p daihocthudo 25/03/2019 173 0

 • Các thành tố của môi trường học tập trong trường đại học ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên

  Các thành tố của môi trường học tập trong trường đại học ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên

  Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các thành tố của môi trường học tập trong trường đại học có khả năng ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Dựa trên khảo sát 491 sinh viên đang học tại Trường Đại học An Giang, nghiên cứu đã mô hình hóa các chỉ báo ban đầu để trích xuất được 17 thành tố của môi trường học tập trong...

   8 p daihocthudo 26/01/2018 172 0

 • Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay

  Đánh giá nhu cầu xã hội về nhân lực xã hội học ở Việt Nam hiện nay

  Nghiên cứu phân tích so sánh cung - cầu nhân lực xã hội học, qua đó thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mời các bạn...

   10 p daihocthudo 27/06/2016 171 1

 • Một số vấn đề về ngôn ngữ mạng tiếng Việt

  Một số vấn đề về ngôn ngữ mạng tiếng Việt

  Ngôn ngữ sử dụng trên internet trở thành ngôn ngữ mạng và những người sử dụng internet, theo lí thuyết của ngôn ngữ học xã hội, lập thành cộng đồng giao tiếp (community of speech) trên mạng gọi là cộng đồng giao tiếp trên mạng (gọi tắt là cộng đồng mạng), trong đó họ là các thành viên, gọi là cư dân mạng. bài viết đề cập đến vấn đề này.

   13 p daihocthudo 26/05/2017 171 1

 • Thang năm âm người Việt dưới góc nhìn văn hóa học

  Thang năm âm người Việt dưới góc nhìn văn hóa học

  Bài viết nêu lên những đặc điểm, nguyên nhân và quá trình hình thành thang năm âm trong âm nhạc truyền thống người Việt. Tìm hiểu thang âm sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bản sắc Việt trong kho tàng âm nhạc truyền thống của dân tộc.

   8 p daihocthudo 23/06/2017 171 1

 • Tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường phổ thông

  Tính toán đại số trong dạy học hàm số ở trường phổ thông

  Bài báo này trình bày hai hình thái của tính toán đại số (hình thái hình thức và hình thái hoạt động) và sự xuất hiện của chúng trong chương trình, sách giáo khoa toán phổ thông. Sau đó, bài báo đi vào phân tích vai trò, ý nghĩa của tính toán đại số trong việc nghiên cứu các vấn đề về hàm số trong thể chế dạy học toán ở trường phổ thông.

   9 p daihocthudo 27/02/2018 168 1

 • Biểu tượng của học sinh trung học cơ sở về sự động hành của bố mẹ trong hoạt động học tập - TS. Trịnh Thị Linh

  Biểu tượng của học sinh trung học cơ sở về sự động hành của bố mẹ trong hoạt động học tập - TS. Trịnh Thị Linh

  Bài viết "Biểu tượng của học sinh trung học cơ sở về sự động hành của bố mẹ trong hoạt động học tập" khẳng định sự ảnh hưởng của giới tính và lứa tuổi thuộc nhóm khách thể nghiên cứu đến sự nhìn nhận của các em về sự đồng hành của cha mẹ trong hoạt động học tập. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm...

   14 p daihocthudo 27/06/2016 168 1

 • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay

  Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay

  Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy ngày càng phong phú trong môi trường văn hóa. Sự tích lũy và kinh nghiệm hoạt động của nhiều thế hệ đã góp phần tạo ra sự phong phú, có chất lượng và mang giá trị nhân văn cao. Bài viết phân tích thực trạng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam;...

   10 p daihocthudo 27/06/2016 168 2

 • Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển

  Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển

  Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về an sinh xã hội và thực trạng cũng như định hướng chính sách an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm an sinh xã hội do Liên hiệp quốc và ASEAN đưa ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p daihocthudo 27/06/2016 167 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số