Học liệu mở

 • Bài giảng Tổ chức cuộc sống gia đình

  Bài giảng Tổ chức cuộc sống gia đình

  Bài giảng Tổ chức cuộc sống gia đình trang bị cho sinh viên ngành KTGĐ những kiến thức cơ bản về vai trò của gia đình trong xã hội, các kỹ năng cơ bản về việc lập kế hoạch và sắp xếp công việc trong gia đình, trong đó có kế hoạch thu chi và nền tảng xây dựng và quản lý thu chi trong gia đình. Ngoài ra học phần còn đề cập đến một số kỹ...

   102 p daihocthudo 27/09/2021 131 2

 • Bài giảng Tâm lý học chuyên ngành - Ths. Dương Thị Kim Oanh

  Bài giảng Tâm lý học chuyên ngành - Ths. Dương Thị Kim Oanh

  Bài giảng Tâm lý học chuyên ngành - Ths. Dương Thị Kim Oanh được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh học nghề, cơ sở tâm lý học của việc tổ chức hoạt động dạy và học, phẩm chất và năng lực cơ bản của người giáo viên; bước đầu vận dụng những hiểu biết trên vào hoạt động giảng...

   106 p daihocthudo 27/09/2021 92 1

 • Bài giảng Tri giác xã hội

  Bài giảng Tri giác xã hội

  Bài giảng Tri giác xã hội nhằm trình bày về khái niệm tri giác xã hội, nội dung chính của tri giác xã hội, ấn tượng ban đầu, các cơ chế chi phối tri giác xã hội, các đặc điểm trung tâm, quy luật quy gán xã hội, các định kiến xã hội.

   71 p daihocthudo 29/08/2021 85 2

 • Tài liệu giảng dạy môn Công tác xã hội trường học

  Tài liệu giảng dạy môn Công tác xã hội trường học

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 4 bài học, cung cấp cho người học những kiến thức về: Các khái niệm liên quan, những luận điểm cơ bản của công tác xã hội trường học, các lý thuyết trong công tác xã hội trường học, các phương pháp can thiệp trong công tác xã hội trường học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   52 p daihocthudo 26/05/2021 192 1

 • Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 1

  Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 1

  Giáo trình "Nhân trắc học Ergonomi" nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về khoa học Ergonomi, chuyên sâu về kỹ năng nhân trắc và biết áp dụng các dẫn liệu nhân trắc vào thực tiễn đời sống và sản xuất. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình.

   58 p daihocthudo 16/04/2021 180 1

 • Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 2

  Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi: Phần 2

  Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi - Phần 2 đưa ra các kết quả nghiên cứu một số dấu hiệu nhân trắc Ergonomi chủ yếu, bao gồm các dấu hiệu nhân trắc tĩnh, tầm hoạt động tay, tầm hoạt động khớp, và những nhận xét tổng quát về các đặc điểm nhân trắc của người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p daihocthudo 16/04/2021 102 1

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 1: Nhập môn Xã hội học" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên trình bày được lý luận tổng quát và lịch sử môn học; hình thành lòng yêu mến môn học và yêu mến các hoạt động xã hội học.

   28 p daihocthudo 16/04/2021 102 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học" cung cấp cho người học các kiến thức về nội hàm và ngoại diên của các khái niệm cơ bản trong nghiên cứu xã hội học; rèn luyện các kỹ năng vận dụng các khái niệm trên trong cuộc sống.

   30 p daihocthudo 16/04/2021 101 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 3: Phương pháp nghiên cứu xã hội học" thông qua bài học này các bạn dễ dàng sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu 1 vấn đề xã hội để có thể tự triển khai nghiên cứu; rèn luyện được kỹ năng nghiên cứu một vấn đề xã hội học cụ thể.

   33 p daihocthudo 16/04/2021 179 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 4: Xã hội học đô thị" trình bày đối tượng nghiên cứu xã hội học đô thị; cuộc cách mạng đô thị thế giới; các vấn đề nghiên cứu của xã hội học đô thị; đô thị hóa Việt Nam.

   21 p daihocthudo 16/04/2021 125 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 5: Xã hội học nông thôn" với các nội dung khái niệm, đặc trưng nông thôn; đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn; lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học nông thôn; xã hội học nông thôn ở Việt Nam; chủ thể xã hội nông thôn; làng xã nông thôn Việt Nam; các vấn đề của nông thôn Việt...

   27 p daihocthudo 16/04/2021 123 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Bài 6 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Xã hội học đại cương - Bài 6: Xã hội học gia đình" nắm được khái niệm, kết cấu và chức năng gia đình; một số lý thuyết tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học gia đình; nội dung xã hội học gia đình tại Việt Nam hiện nay; hôn nhân – ly hôn trong gia đình hiện đại; ý nghĩa của việc nghiên cứu xã hội học...

   27 p daihocthudo 16/04/2021 119 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số