Học liệu mở

 • Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 2 nêu lên một số vấn đề cơ bản về dạy học môn Đạo đức ở tiểu học như vị trí, nhiệm vụ và đặc điểm của môn Đạo đức ở tiểu học; nội dung môn Đạo đức ở tiểu học; phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học môn Đạo đức ở tiểu học và một số nội dung khác.

   30 p daihocthudo 27/02/2017 5172 7

 • SKKN: Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong dạy học môn Giáo dục Công dân ở trường THCS

  SKKN: Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong dạy học môn Giáo dục Công dân ở trường THCS

  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là việc làm hết sức cần thiết, thường xuyên và liên tục. Bởi giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sẽ hình thành và phát triển kĩ năng hành động trong môi trường của học sinh, từ đó tạo nên một lối sống có trách nhiệm và thân thiện với thiên nhiên. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Tích hợp giáo...

   9 p daihocthudo 16/09/2015 1378 1

 • Giáo trình Gia đình và giáo dục gia đình

  Giáo trình Gia đình và giáo dục gia đình

  Với mỗi con người, gia đình luôn được coi là tổ ấm, là nơi hình thành và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, tạo nên lối sống, lẽ sống và nhân cách. Cũng thông qua gia đình, từng thành viên biết lựa chọn, điều chỉnh hoạt động của mình phù hợp với những tiêu chuẩn, khuôn mẫu tác phong mà xã hội mong đợi. Trong giai đoạn hiện nay, gia đình...

   98 p daihocthudo 19/02/2016 1123 1

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 5: Luật hành chính Việt Nam (Lương Thanh Bình)

  Luật hành chính là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh những mối quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động quản lý hành chính Nhà nước.

   36 p daihocthudo 16/09/2015 1115 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 9: Pháp luật về phòng chống tham nhũng (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 9: Pháp luật về phòng chống tham nhũng (Lương Thanh Bình)

  Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu cầu lợi ích riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 9 Pháp luật về phòng chống tham nhũng để nắm rõ hơn.

   39 p daihocthudo 16/09/2015 1053 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 2: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 2: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 2 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước gồm các nội dung cần tìm hiểu sau đây: Khái niệm nhà nước, chức năng nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước.

   73 p daihocthudo 16/09/2015 789 4

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 4: Luật hiến pháp (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 4: Luật hiến pháp (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 4 Luật hiến pháp, mời các bạn cùng tham khảo để nắm các kiến thức về luật hiến pháp, và vận dụng vào học tập thật tốt.

   43 p daihocthudo 16/09/2015 714 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam (Lương Thanh Bình)

  Luật dân sự là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân dựa trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó.

   62 p daihocthudo 16/09/2015 670 3

 • Bài giảng Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Bài giảng Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học - ĐH Quốc gia Hà Nội

  Bài giảng Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học nêu lên khái niệm, tác dụng của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; phân loại kỹ năng; giáo dục kỹ năng lắng nghe cho học sinh trung học. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   29 p daihocthudo 27/01/2016 645 2

 • SKKN: Giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

  SKKN: Giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

  SKKN: Giáo dục giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm mục đích chính là nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

   22 p daihocthudo 31/10/2015 580 5

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 7: Luật lao động (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 7: Luật lao động (Lương Thanh Bình)

  Luật lao động là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 7 Luật lao động, để nắm rõ hơn.

   27 p daihocthudo 16/09/2015 566 3

 • Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Dạy học môn Đạo đức ở tiểu học: Phần 1 trình bày đại cương về đạo đức như đạo đức là một môn khoa học; mối quan hệ giữa đạo đức và các hình thái ý thức xã hội khác; một số phạm trù cơ bản của đạo đức học. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   19 p daihocthudo 27/02/2017 562 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số