Học liệu mở

 • Ebook Pháp luật đại cương (In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1 - ThS. Lê Minh Toàn (chủ biên)

  Ebook Pháp luật đại cương (In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1 - ThS. Lê Minh Toàn (chủ biên)

  Ebook Pháp luật đại cương (In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm Luật nhà nước, Luật hành chính Việt Nam, Luật hình sự và luật tố tụng hình sự, Luật dân sự và Luật tố tụng...

   384 p daihocthudo 07/09/2018 434 7

 • Ebook Pháp luật đại cương (In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2 - ThS. Lê Minh Toàn (chủ biên)

  Ebook Pháp luật đại cương (In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2 - ThS. Lê Minh Toàn (chủ biên)

  Ebook Pháp luật đại cương (In lần thứ 6 có sửa chữa, bổ sung): Phần 2 tiếp tục cung cấp các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm Luật hôn nhân và gia đình, Luật lao động, Pháp luật kinh doanh, Luật đất đai.

   295 p daihocthudo 07/09/2018 280 5

 • Giáo trình Luật La Mã - TS. Nguyễn Ngọc Điện

  Giáo trình Luật La Mã - TS. Nguyễn Ngọc Điện

  Giáo trình Luật La Mã giúp sinh viên nắm được những nguyên lý cơ bản về dân sự, hôn nhân gia đình, tố tụng dân sự đã được tiếp thu và phát triển có chọn lọc từ Luật La Mã vào hệ thống pháp luật châu Âu lục địa sau này. Giáo trình là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Luật và những ai quan tâm tìm hiểu về hình thành và phát triển luật La Mã.

   125 p daihocthudo 07/09/2018 367 3

 • Giáo trình Luật so sánh - NXB Công an nhân dân

  Giáo trình Luật so sánh - NXB Công an nhân dân

  "Giáo trình Luật So sánh" được biên soạn để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên luật trong các cơ quan đào tạo pháp luật, nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng luật so sánh trong khoa học và thực tiễn pháp lí ở Việt Nam. Nội dung giáo trình được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo đại học ngành luật đã được...

   537 p daihocthudo 07/09/2018 319 5

 • Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - NXB Công an nhân dân

  Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - NXB Công an nhân dân

  "Giáo trình Luật Lao động Việt Nam" này tập trung phân tích và nêu ra những quan điểm và nội dung cơ bản nhất về Luật lao động, trong đó quan trọng nhất là tư tưởng của Hiến pháp 1992 và Bộ luật lao động. Giáo trình là tài liệu hỗ trợ trong việc tham khảo, học tập và nghiên cứu về Luật nói chung và Luật lao động Việt Nam nói riêng.

   298 p daihocthudo 07/09/2018 265 3

 • Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học", phần 2 trình bày các nội dung: Chứng minh luận điểm khoa học, trình bày luận điểm khoa học, tổ chức thực hiện đề tài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p daihocthudo 18/04/2018 222 1

 • Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về nghiên cứu khoa học, lý thuyết khoa học, lựa chọn và đặt tên đề tài, xây dựng luận điểm khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p daihocthudo 18/04/2018 183 3

 • Giáo trình Tư pháp quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Tư pháp quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tư pháp quốc tế" trình bày các nội dung: Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế, lý luận chung về xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, quyền sở hữu, hợp đồng, thanh toán quốc tế, thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p daihocthudo 18/04/2018 281 3

 • Giáo trình Tư pháp quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Tư pháp quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tư pháp quốc tế", phần 2 giới thiệu các nội dung: Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế, hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   210 p daihocthudo 18/04/2018 269 3

 • Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Phần 1 - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

  Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Phần 1 - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

  Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ được biên soạn nhằm cung cấp cho độc giả một tài liệu tham khảo về các lĩnh vực khác nhau của sở hữu trí tuệ, qua đó góp phần thúc đẩy việc áp dụng hệ thống sở hữu trí tuệ trong các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sản xuất và kinh doanh. Sau đây là phần 1 của cuốn sách, mời các bạn tham khảo.

   245 p daihocthudo 18/04/2018 225 2

 • Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Phần 2 - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

  Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Phần 2 - Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới

  Ebook Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Phần 2 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ban hành trình bày về các công ước và thỏa ước về sở hữu trí tuệ; quản lý và giảng dạy về sở hữu trí tuệ; sự phát triển công nghệ và pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm hiểu biết về lĩnh vực này.

   239 p daihocthudo 18/04/2018 218 2

 • Ebook Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế: Phần 2

  Ebook Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế", phần 2 trình bày các nội dung: Quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, thông tin; tri thức truyền thống, thụ đắc và duy trì quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, vai trò của WIPO. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   190 p daihocthudo 18/04/2018 227 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số