Học liệu mở

 • Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chí: Phát hành và các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát hành báo chí

  Bài học kinh nghiệm về công tác phát hành báo chí: Phát hành và các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát hành báo chí

  Đề tài gồm có những nội dung chính sau: Khái quát chung về báo chí và công tác phát hành báo chí; các nhân tố ảnh hưởng tới công tác phát hành báo chí; một số giải pháp phát triển công tác phát hành báo chí tại ba tờ báo an ninh thế thới, thể thao, tiền phong và báo chí Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

   31 p daihocthudo 07/09/2016 332 2

 • Xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công

  Xu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công

  Tài liệu trình bày những nội dung chính sau: Nhu cầu về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực công, Triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2000-2010, ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015, phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p daihocthudo 12/08/2016 331 1

 • Định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green IT tại Việt Nam giai đoạn 2012-2020

  Định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green IT tại Việt Nam giai đoạn 2012-2020

  Tài liệu "Định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green IT tại Việt Nam giai đoạn 2012-2020" trình bày 2 nội dung chính: Những vấn đề năng lượng, môi trường và công nghệ thông tin xanh tại Việt Nam; định hướng kế hoạch tổng thể phát triển Green IT 2012- 2020. Mời tham khảo.

   16 p daihocthudo 12/08/2016 326 1

 • Quản lý đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

  Quản lý đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

  Tài liệu này giới thiệu một số văn bản pháp lý liên quan đến việc quản lý đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời cũng trình bày trình tự thủ tục triển khai dự án với 3 bước như: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc dự án và đưa vào sử dụng. Mời tham khảo.

   14 p daihocthudo 12/08/2016 311 1

 • Quyết định số 2205/VBHN-BTTTT

  Quyết định số 2205/VBHN-BTTTT

  Quyết định số 2205/VBHN-BTTTT quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quyết định này quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách...

   6 p daihocthudo 12/08/2016 212 1

 • Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT

  Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT

  Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT về việc ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại tham gia nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

   15 p daihocthudo 12/08/2016 179 1

 • Nghị định số 159/2013/NĐ-CP

  Nghị định số 159/2013/NĐ-CP

  Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Cụ thể hơn, Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Mời tham khảo.

   35 p daihocthudo 07/09/2016 352 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số