Học liệu mở

 • Bài giảng Địa lý du lịch

  Bài giảng Địa lý du lịch

  Địa lý du lịch là môn học nghiên cứu các phân hệ của hệ thống lãnh thổ du lịch bao gồm phân hệ khách hàng, phân hệ tài nguyên du lịch, phân hệ con người cung ứng dịch vụ du lịch, phân hệ cơ sở kỹ thuật và phân hệ điều hành du lịch. Địa lý du lịch còn cung cấp các kiến thức về hệ thống phân vùng, phân vị trong du lịch, thực trạng và...

   98 p daihocthudo 27/12/2021 93 1

 • Bài giảng Địa lý các châu lục 1

  Bài giảng Địa lý các châu lục 1

  Môn Địa lý các châu lục 1 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc của sinh viên chuyên ngành địa lý. Bài giảng gồm 3 chương: Châu Phi; Châu Âu; Châu Mĩ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p daihocthudo 27/12/2021 133 3

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

  Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2

  Môn Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc, gồm 4 chương. Trình bày về cơ cấu nền kinh tế, địa lí nông nghiệp, địa lí công nghiệp, địa lí dịch vụ.

   53 p daihocthudo 27/12/2021 99 2

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

  Bài giảng Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 1

  Bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam được xây dựng theo chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lí hệ chính quy nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên cũng như các vấn đề liên quan đến địa lí dân cư và địa lí kinh tế (nông – lâm – ngư, công nghiệp, thương mại, giao thông, du...

   101 p daihocthudo 27/12/2021 191 3

 • Ebook Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn: Phần 1

  Ebook Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn: Phần 1

  Cuốn sách "Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn" giới thiệu đến bạn đọc về đô thị Việt Nam ở thế kỷ XIX, đặc biệt là đô thị dưới thời Nguyễn (1802-1945), đây là thời kỳ chuyển tiếp, thế kỷ chuyển giao giữa đô thị cổ phương Đông của Việt Nam sang đô thị hiện đại kiểu phương Tây. Sách gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần,...

   142 p daihocthudo 30/11/2021 44 0

 • Ebook Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn: Phần 2

  Ebook Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn: Phần 2

  Ebook Đô thị Việt Nam dưới thời Nguyễn: Phần 2 gồm có 3 chương. Trong phần này sẽ giới thiệu về đô thị Quy Nhơn dưới thời Nguyễn, đô thị Sài Gòn dưới thời Nguyễn, đô thị thời Nguyễn và những vấn đề đặt ra hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p daihocthudo 30/11/2021 45 0

 • Ebook Việt Nam thời Pháp đô hộ: Phần 1

  Ebook Việt Nam thời Pháp đô hộ: Phần 1

  Cuốn sách "Việt Nam thời Pháp đô hộ" phản ảnh tình hình kinh tế, xã hội, chính trị Việt Nam kể từ khi Pháp nổ súng tấn công ở Đà Nẵng năm 1858, sau đó lần lượt chiếm Nam kỳ, gây áp lực và vô hiệu hóa quyền lực của triều đình Huế, xâm nhập Bắc kỳ cho đến khi thiết lập nền hành chính đô hộ. Nội dung sách được chia làm 3 phần. Trong...

   112 p daihocthudo 30/11/2021 80 3

 • Ebook Việt Nam thời Pháp đô hộ: Phần 2

  Ebook Việt Nam thời Pháp đô hộ: Phần 2

  Ebook Việt Nam thời Pháp đô hộ: Phần 2 trình bày về chế độ thuộc địa và phản ứng của dân Việt Nam đối với chế độ thuộc địa. Trong phần này gồm có các chương cụ thể sau: Sự tổ chức guồng máy cai trị, sự khai thác kinh tế, các sự biến đổi xã hội, nhận xét tổng quát, các phong trào quốc gia giai đoạn 1900-1930, các diễn biến đưa tới...

   234 p daihocthudo 30/11/2021 88 4

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 1

  Mục đích của cuốn sách "Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng" nhằm làm sáng tỏ một loạt những sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra ở Nam bộ trong nửa đầu thế kỷ XIX. Từ vùng đất này, các đội quân đã hành quân ra Bắc để thống nhất Việt Nam và lập nên vương triều Nguyễn (1802-1945). Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần với 6 chương,...

   162 p daihocthudo 30/11/2021 56 1

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng: Phần 2 trình bày những nét đặc thù dưới thời Minh Mạng. Phần này gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chính sách giáo hóa người Nam Bộ của Minh Mạng, hậu quả của chính sách đồng hóa của Minh Mạng, đạc điền và bảo vệ tư hữu ruộng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p daihocthudo 30/11/2021 58 1

 • Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 1

  Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Vương quốc Phù Nam" được biên soạn gồm có 14 chương, phần 1 ebook gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Nam Bộ Việt Nam dưới thời tiền sử và sơ sử, đất nước và con người qua sử sách cổ, sự thành lập nước Phù Nam, lịch sử sơ kì Vương quốc Phù Nam (Thế kỉ I - III), sự phát triển của Vương quốc Phù Nam - Thế kỉ II-IV, từ...

   111 p daihocthudo 30/11/2021 89 3

 • Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 2

  Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 2

  Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Văn hóa Phù Nam, tượng phật Nền Chùa và trường phái Buddhapad Phù Nam, trường phái tượng Visnu Phù Nam, sự khủng hoảng và suy vong của Phù Nam, sự khủng hoảng của Phù Nam và sự hình thành Chân Lạp, Thuỷ Chân Lạp và “Tiền Angkor”, nước Phù Nam: một bước ngoặt lịch sử....

   92 p daihocthudo 30/11/2021 76 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số