Học liệu mở

 • Tục ngữ, ca dao cổ truyền người Việt về đặc sản xứ Thanh

  Tục ngữ, ca dao cổ truyền người Việt về đặc sản xứ Thanh

  Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng có nhiều sản vật đặc trưng của văn hóa nông nghiệp lúa nước. Trong số sản vật đó, có những loại vượt trội hơn về chất lượng đã trở thành đặc sản. Nó mang đậm dấu ấn, hương vị của vùng miền, đồng thời cũng thể hiện niềm tự hào của người dân về quê hương mình. Nhiều sản vật của ngành...

   9 p daihocthudo 30/01/2020 6 0

 • Quyền trẻ em về giữ mối liên hệ với ông bà: Quy định của pháp luật cộng hòa pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Quyền trẻ em về giữ mối liên hệ với ông bà: Quy định của pháp luật cộng hòa pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Quyền giữ mối liên hệ với ông bà là một quyền trẻ em được quy định trong pháp luật nhiều nước trên thế giới nhưng lại chưa hề xuất hiện trong pháp luật Việt Nam. Việc thiếu vắng hành lang pháp lý đối với quyền này và các quyền phái sinh gây ra nhiều bất cập khi giải quyết các tranh chấp HNGĐ nói chung cũng như trong vấn đề bảo vệ trẻ em...

   7 p daihocthudo 30/01/2020 4 0

 • Xã hội hóa các dịch vụ gia đình ở Việt Nam

  Xã hội hóa các dịch vụ gia đình ở Việt Nam

  Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, tổng quan các tài liệu, dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu này phân tích thực trạng về xã hội hóa các loại hình dịch vụ gia đình ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch vụ gia đình đã trở nên phổ biến ở khu vực kinh tế phát triển.

   5 p daihocthudo 30/01/2020 6 0

 • Nếp cẩm nếp than

  Nếp cẩm nếp than

  Bài viết giới thiệu sơ lược về đặc điểm, các thành phần hóa học cơ bản, phẩm chất, giá trị dinh dưỡng của các loại gạo tẻ và gạo nếp, đặc biệt là nếp cẩm và nếp than. Bài viết cũng đề cập vai trò của hai giống lúa nếp này trong bữa ăn hàng ngày cũng như trong đời sống tín ngưỡng của các dân tộc vùng Đông Nam Á - quê hương của...

   15 p daihocthudo 30/01/2020 7 0

 • Ý nghĩa và giá trị của khoan dung Phật giáo trong đời sống người Việt Nam

  Ý nghĩa và giá trị của khoan dung Phật giáo trong đời sống người Việt Nam

  Phật giáo nguyên thủy đã có các khái niệm “Từ bi” (Karuna), “Thương xót” (Metta) và “Bố thí” (Dana) chứa đựng nội dung về tư tưởng khoan dung. Các khái niệm này được xây dựng trên một hệ thống triết học-tôn giáo và đạo đức bề thế. Việt Nam đã tiếp thu tinh thần khoan dung Phật giáo từ rất sớm. Trong lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt...

   14 p daihocthudo 30/01/2020 6 0

 • Nguồn gốc và ý nghĩa các tộc danh ở Việt Nam

  Nguồn gốc và ý nghĩa các tộc danh ở Việt Nam

  Nguồn gốc của các tộc danh có thể là những danh xưng tự gọi, nhưng thường xuất phát từ cách gọi để phân biệt của các cộng đồng lân cận. Các cộng đồng người thường dựa vào nơi cư trú hoặc một điểm đặc trưng, đặc thù về văn hóa của các cộng đồng láng giềng để đặt tên cho họ.

   13 p daihocthudo 30/01/2020 7 0

 • Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 1

  Tài liệu được cấu trúc theo bốn nội dung. Phần 1 tài liệu gồm 2 nội dung chính như sau: Những vấn đề khái quát về khu vực học và Việt Nam học; Việt Nam học trong tiến trình lịch sử. Mục đích của nghiên cứu khu vực cũng nhằm đạt tới những nhận thức tổng hợp, đa dạng, những quy luật vận động với những quan hệ nhiều chiều của những chủ...

   74 p daihocthudo 28/12/2019 24 0

 • Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Khu vực học và nhập môn Việt Nam học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 2 nội dung sau: Việt Nam học trong con mắt người nước ngoài và Những gợi ý tổ chức học tập. Tác giả dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu, với tinh thần thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tài liệu học tập với nội dung về khu vực học và nhập môn Việt Nam học...

   88 p daihocthudo 28/12/2019 23 0

 • Ngôn ngữ, chữ viết và văn học ở Việt Nam - Nguyễn Tùng

  Ngôn ngữ, chữ viết và văn học ở Việt Nam - Nguyễn Tùng

  Mời các bạn tham khảo tài liệu "Ngôn ngữ, chữ viết và văn học ở Việt Nam" để nắm bắt một số kiến thức về ngôn ngữ và tiếng Hán trong xã hội Việt Nam truyền thống; văn học Hán-Việt; văn học chữ Nôm; sự kém phát triển của văn xuôi Việt Nam; ngôn ngữ, chữ viết, văn học ở Triều Tiên và Nhật Bản.

   14 p daihocthudo 28/12/2019 14 0

 • Xây dựng đề thi trắc nghiệm môn Du lịch Việt Nam trong đào tạo cử nhân Việt Nam học cho học viên quân sự nước ngoài tại Học viện Khoa học Quân

  Xây dựng đề thi trắc nghiệm môn Du lịch Việt Nam trong đào tạo cử nhân Việt Nam học cho học viên quân sự nước ngoài tại Học viện Khoa học Quân

  Môn Du lịch Việt Nam (Các vùng, tuyến điểm) trong đào tạo Cử nhân Việt Nam học tại Học viện Khoa học Quân sự là một môn học có dung lượng kiến thức rộng, đối tượng dạy học là học viên quân sự nước ngoài. Môn học này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về non nước Việt Nam ở các vùng miền. Bởi vậy, để góp phần đánh...

   7 p daihocthudo 28/12/2019 13 0

 • Quan niệm về Việt Nam Học

  Quan niệm về Việt Nam Học

  Việt Nam học hiện đang được giới nghiên cứu trong nước và nước ngoài quan tâm sâu sắc. Tuy vậy, đây lại là lĩnh vực đang gây nhiều tranh cãi. Các học giả người nước ngoài nghiên cứu Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau. Còn người Việt Nam nghiên cứu Việt Nam vì đó là “quốc học”. Nghiên cứu Việt Nam phụ thuộc vào nhãn quan và tâm thế của...

   11 p daihocthudo 28/12/2019 15 0

 • Tình hình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Hàn Quốc

  Tình hình đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học tại Hàn Quốc

  Tiếng Việt không chỉ là nhu cầu đối với những người Hàn Quốc làm ăn sinh sống ở VN, nhu cầu đối với những người quản lý và sử dụng nhân công Việt Nam tại Hàn Quốc, mà trong tương lai không xa, tiếng Việt sẽ là một nhu cầu không nhỏ đối với con em hàng chục nghìn gia đình Hàn-Việt. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra chủ trương từ năm 2014, tiếng...

   11 p daihocthudo 28/12/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số