Học liệu mở

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 9: Pháp luật về phòng chống tham nhũng (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 9: Pháp luật về phòng chống tham nhũng (Lương Thanh Bình)

  Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn sử dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái pháp luật để mưu cầu lợi ích riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 9 Pháp luật về phòng chống tham nhũng để nắm rõ hơn.

   39 p daihocthudo 16/09/2015 843 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung về môn học (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung về môn học (Lương Thanh Bình)

  Nhà nước và pháp luật đại cương là một khoa học – là hệ thống các kiến thức đại cương về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của chúng, cũng như những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

   27 p daihocthudo 16/09/2015 373 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về pháp luật (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về pháp luật (Lương Thanh Bình)

  Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do NN ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội.

   120 p daihocthudo 16/09/2015 226 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 8: Luật hình sự (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 8: Luật hình sự (Lương Thanh Bình)

  Luật hình sự là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội phạm đồng thời quy định hình phạt với các tội phạm ấy.

   25 p daihocthudo 16/09/2015 261 2

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 6: Luật dân sự Việt Nam (Lương Thanh Bình)

  Luật dân sự là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân dựa trên cơ sở bình đẳng, thỏa thuận của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó.

   62 p daihocthudo 16/09/2015 479 3

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 7: Luật lao động (Lương Thanh Bình)

  Bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương - Chương 7: Luật lao động (Lương Thanh Bình)

  Luật lao động là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 7 Luật lao động, để nắm rõ hơn.

   27 p daihocthudo 16/09/2015 481 3

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Hùng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Hùng

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục được biên soạn nhằm giới thiệu đến người học các kiến thức về phương pháp thực hiện một công trình khoa học, những vấn đề chung, tiến trình thực hiện một đề tài NCKH, phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học giáo dục.

   70 p daihocthudo 11/09/2015 206 11

 • Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu Anh - Việt - ThS. Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu Anh - Việt - ThS. Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Ngôn ngữ học đối chiếu Anh - Việt giới thiệu đến người học một số nội dung cơ bản về Ngôn ngữ học đối chiếu như: tìm hiểu sơ lược về ngôn ngữ trên thế giới và ở Việt Nam, khái niệm ngôn ngữ học đối chiếu, vị trí của ngôn ngữ học đối chiếu, quá trình phát triển của Ngôn ngữ học đối chiếu.

   101 p daihocthudo 11/09/2015 232 2

 • Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Nguyễn Kiều Tam

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử - Nguyễn Kiều Tam

  Bài giảng Kỹ thuật điện tử do Nguyễn Kiều Tam thực hiện; nhằm giúp cho sinh viên nắm được cấu tạo và các đặc tính của các loại linh kiện điện tử cơ bản, nhận biết được chúng trong các mạch điện thực tế và ứng dụng của chúng.

   345 p daihocthudo 11/09/2015 200 2

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Nguyễn Văn Thụy (biên soạn)

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh - Nguyễn Văn Thụy (biên soạn)

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cũng như sự vận dụng các kỹ năng này trong thực tiễn. Bên cạnh đó trang bị cho người học những kiến thức về văn hóa, xã hội, nghệ thuật và đức tính cần có trong...

   132 p daihocthudo 11/09/2015 365 3

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - ĐH Nông Lâm HCM

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - ĐH Nông Lâm HCM

  Nhằm giúp các bạn giải thích được một số khái niệm về giao tiếp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình giao tiếp, hình thành các kỹ năng giao tiếp cơ bản như xã giao, lắng nghe, viết, nói, thuyết trình cá nhân và nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Kỹ năng giao tiếp" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham...

   67 p daihocthudo 11/09/2015 258 2

 • Bài giảng Mô hình toán kinh tế

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế

  Bài giảng Mô hình toán kinh tế giới thiệu các mô hình toán kinh tế, khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế, cấu trúc của mô hình toán kinh tế, phân loại mô hình kinh tế, phương pháp phân tích mô hình,...; mô hình tối ưu tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên Kinh tế.

   189 p daihocthudo 11/09/2015 231 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số