Học liệu mở

 • Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 2 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 2 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về xử lý chất thải rắn bằng các phương pháp nhiệt; tái chế và tái sử dụng chất thải rắn; kết hợp xử lý và tái chế tái sử dụng chất thải rắn; xử lý chất thải rắn nguy hại.

   39 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 - Th.S Nguyễn Xuân Cường

  Bài giảng Quản lý và xử lý chất thải rắn: Phần 1 - Th.S Nguyễn Xuân Cường hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về định nghĩa, phát sinh và tính chất; thu gom chất thải rắn; chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   47 p daihocthudo 27/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý công: Các liên minh - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Các liên minh - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu việc xây dựng liên minh & các ranh giới; xây dựng liên minh giống như việc hòa giải; tự đổi mới tư duy và xây dựng liên minh; sự bất an, tư duy hệ thống và xây dựng liên minh;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Quản lý công: Các liên minh" của giảng viên Nguyễn Hữu Lam.

   4 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công: Quản lý chiến lược - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Quản lý chiến lược - Nguyễn Hữu Lam

  Quản lý chiến lược là một kế hoạch rộng lớn, định hướng tương lai để tương tác với môi trường qua đó đạt tới các mục tiêu. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Quản lý công: Quản lý chiến lược" để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

   15 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công: Tổng quan về quản lý công mới - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Tổng quan về quản lý công mới - Nguyễn Hữu Lam

  Quản lý công mới là việc mà nhà cải cách tìm cách thay thế quyền hạn và sự xơ cứng bằng độ linh hoạt; thay thế sự ngự trị truyền thống của cấu trúc bằng hoàn thiện quá trình; và thay thế độ ổn định thoải mái của ngân sách và các cơ quan chính quyền bằng cạnh tranh theo phong cách thị trường. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các...

   12 p daihocthudo 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Quản lý công: Tầm nhìn - Sứ mạng - Các giá trị cốt lõi - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Tầm nhìn - Sứ mạng - Các giá trị cốt lõi - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Tầm nhìn - Sứ mạng - Các giá trị cốt lõi - Nguyễn Hữu Lam tập trung giới thiệu tới các bạn những vấn đề chính như: Hình thành tầm nhìn; lý do tạo ra tầm nhìn; tại sao có sứ mạng; báo cáo sứ mạng; giá trị cốt lõi là gì;...

   9 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Thách thức lãnh đạo - Nguyễn Hữu Lam nhằm giúp cho sinh viên nhận biết những khái niệm quan trọng trong lãnh đạo và sự phát triển của lý thuyết lãnh đạo; xác định những thách thức của việc lãnh đạo;...

   10 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Lãnh đạo sự thay đổi - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Lãnh đạo sự thay đổi - Nguyễn Hữu Lam

  Mời các bạn cùng tìm hiểu nguyên nhân nỗ lực thay đổi thất bại; chiến lược lãnh đạo thay đổi; mười lời khuyên cho sự thay đổi;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Lãnh đạo sự thay đổi" của Nguyễn Hữu Lam.

   26 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Hệ thống quan liêu do Nguyễn Hữu Lam biên soạn tập trung giới thiệu tới các bạn về định nghĩa quan liêu; phê bình quản lý công mới; kết hợp lại với nhau;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   13 p daihocthudo 27/06/2020 6 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng - Nguyễn Hữu Lam

  Sự ảnh hưởng là một quá trình tác động tới suy nghĩ, hành vi, và cảm giác của đối tượng. Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Sự ảnh hưởng" để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   6 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực - Nguyễn Hữu Lam

  Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng tới đối tượng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lãnh đạo khu vực công: Quyền lực" do Nguyễn Hữu Lam biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   6 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác - Nguyễn Hữu Lam

  Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác - Nguyễn Hữu Lam

  Mạng lưới là sự sáng tạo có ý thức của các nhà hoạch định chính sách chứ không phải một bộ phận xảy ra tự nhiên của xã hội rộng lớn hơn. Đến với "Bài giảng Quản lý công: Cai quản bằng mạng lưới và hợp tác" các bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.

   5 p daihocthudo 27/06/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số