Học liệu mở

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về tổng quan về pháp luật kinh doanh quốc tế, kinh doanh quốc tế và đặc điểm của hoạt động kinh doanh quốc tế, pháp luật kinh doanh quốc tế và đặc điểm của pháp luật kinh doanh quốc tế, pháp luật kinh doanh quốc tế và pháp luật thương mại...

   0 p daihocthudo 22/05/2020 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Hợp đồng kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 2: Hợp đồng kinh doanh quốc tế

  Nội dung chương 2 - Hợp đồng kinh doanh quốc tế trình bày tổng quan về hợp đồng kinh doanh quốc tế, khái niệm chung về hợp đồng kinh doanh quốc tế, nguồn luật điều chỉnh hợp đồng kinh doanh quốc tế, giao kết hợp đồng kinh doanh quốc tế, nguyên tắc giao kết hợp đồng, đề nghị giao kết hợp đồng.

   0 p daihocthudo 22/05/2020 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 3: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

  Chương 3 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế nêu tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua.

   0 p daihocthudo 22/05/2020 2 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 4: Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 4: Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế

  Mục tiêu của chương 4 - Hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế giúp người đọc có những hiểu biết tổng quan về dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế, giao kết và thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   0 p daihocthudo 22/05/2020 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế

  Chương 5 giới thiệu đến người học một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế. Nội dung chính của chương này nêu tổng quan về đầu tư quốc tế, khái quát về đầu tư, khái quát về đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế, một số loại hợp đồng cụ thể trong đầu tư quốc tế.

   0 p daihocthudo 22/05/2020 1 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 6: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

  Chương 6 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế; giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng giữa các bên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   0 p daihocthudo 22/05/2020 2 0

 • Bài giảng Kỹ năng tổ chức event

  Bài giảng Kỹ năng tổ chức event

  Event là hoạt động nhằm cụ thể hóa những thông điệp mà chúng ta đang muốn đưa đến đối tượng mục tiêu. Trong bài giảng này cung cấp một số nội dung về các loại even, công việc của tổ chức sự kiện, quản lý thực thi dự án, quy trình làm việc, chân dung eventer. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   30 p daihocthudo 22/05/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược

  Bài giảng Quản trị chiến lược

  Bài giảng này trình bày một số nội dung như: Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược, nhiệm vụ của quản trị chiến lược, các giai đoạn phát triển, quá trình tiến hóa trong doanh nghiệp, mô hình hoạt định chiến lược cơ bản, chiến lược dự định và phát sinh, các bên hữu quan, viễn cảnh và sứ mệnh,... Cùng tham khảo tài liệu để nắm...

   113 p daihocthudo 22/05/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Phạm Thị Lan Hương

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Phạm Thị Lan Hương

  Mục tiêu môn học Quản trị thương hiệu nhằm giải thích tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, được xem như là một công cụ Marketing quan trọng; khuyến nghị lựa chọn những yếu tố thương hiệu cho một sản phẩm đã có, cung ứng cho một thị trường mục tiêu nhất định; đề ra các chiến lược xây dựng và quản trị vốn thương hiệu. Mô...

   150 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quy trình tổ chức sự kiện PR - Vương Thanh Long

  Bài giảng Quy trình tổ chức sự kiện PR - Vương Thanh Long

  Tổ chức sự kiện là công việc đòi hỏi tính chi tiết cao, yêu cầu các thành viên phải phối hợp tổ chức tốt. Trong bài giảng này sẽ trình bày về quy trình trình tổ chức sự kiện PR nhằm giúp hệ thống hóa tổ chức sự kiện nhằm tránh thiếu xót. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p daihocthudo 22/05/2020 3 0

 • Bài giảng Quan hệ công chúng (Public Relations) - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng Quan hệ công chúng (Public Relations) - ThS. Nguyễn Hoàng Sinh

  Bài giảng Quan hệ công chúng do ThS. Nguyễn Hoàng Sinh thực hiện. Nội dùng bài trình bày tổng quan về PR, nghiên cứu và đánh giá PR, lập kế hoạch PR, thực thi PR và quan hệ báo chí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p daihocthudo 22/05/2020 3 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý công - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Quản lý công - Bài 1 trình bày những nội dung: Giới thiệu – thông tin môn học/mục tiêu/phương pháp; chủ đề hàng tuần, lịch sử ngành học – từ hành chính công đến quản lý công, một số gợi ý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số