Học liệu mở

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp hướng tới trang bị cho sinh viên các trường đại học những kiến thức cơ bản về giao tiếp và các kĩ năng giao tiếp cơ bản. Nội dung chính của tài liệu này gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   89 p daihocthudo 22/03/2023 26 0

 • Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp đã thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, gắn hoạt động học tập với nghiên cứu thực tiễn; tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của bản thân; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền...

   62 p daihocthudo 22/03/2023 20 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người

  Giáo trình Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người

  Giáo trình Công tác xã hội với nhóm dân tộc ít người cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về dân tộc và dân tộc ít người; Một số lý thuyết cơ bản khi làm việc với nhóm dân tộc ít người; Công tác xã hội với vấn đề nghèo đói đối với nhóm dân tộc ít người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   151 p daihocthudo 28/10/2021 145 1

 • Tài liệu giảng dạy môn Công tác xã hội trường học

  Tài liệu giảng dạy môn Công tác xã hội trường học

  Nội dung tài liệu được tổ chức thành 4 bài học, cung cấp cho người học những kiến thức về: Các khái niệm liên quan, những luận điểm cơ bản của công tác xã hội trường học, các lý thuyết trong công tác xã hội trường học, các phương pháp can thiệp trong công tác xã hội trường học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   52 p daihocthudo 26/05/2021 238 1

 • Giáo trình Phương Pháp nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

  Giáo trình Phương Pháp nghiên cứu khoa học - PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ

  Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho...

   83 p daihocthudo 28/01/2021 158 1

 • Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Th.S Phạm Thị Cẩm Lệ: Phần 1 với các nội dung tổng quan về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng lắng nghe hiệu quả, kỹ năng viết email, kỹ năng quản lý cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p daihocthudo 29/12/2020 217 1

 • Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Th.S Phạm Thị Cẩm Lệ: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kỹ năng làm việc nhóm; phân loại nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thuyết trình; các bước thuyết trình; kỹ thuật thuyết trình; kỹ năng phỏng vấn và viết CV. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p daihocthudo 29/12/2020 227 0

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - ThS. Tạ Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 2 - ThS. Tạ Minh

  Phần 2 giáo trình Xã hội học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xã hội học về cơ cấu xã hội, xã hội học về dư luận xã hội và thông tin đại chúng, xã hội học đô thị, xã hội học nông thôn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p daihocthudo 31/03/2020 236 1

 • Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Tạ Minh

  Giáo trình Xã hội học đại cương: Phần 1 - ThS. Tạ Minh

  Phần 1 giáo trình Xã hội học đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lịch sử hình thành xã hội học, đối tượng và chức năng xã hội học, phạm trù và khái niệm xã hội học, cá nhân và xã hội hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p daihocthudo 31/03/2020 317 1

 • Giáo trình Xã hội học về truyền thông đại chúng - TS. Trần Hữu Quang

  Giáo trình Xã hội học về truyền thông đại chúng - TS. Trần Hữu Quang

  Tập sách này bao gồm những nội dung chính như sau: Tìm hiểu các khái niệm “truyền thông” và “truyền thông đại chúng” (bài 1). Lịch sử ra đời của các phương tiện truyền thông đại chúng và của định chế truyền thông đại chúng (bài 2). Các lý thuyết chính về truyền thông đại chúng (bài 3). Nghiên cứu về công chúng (bài 4). Nghiên cứu về các...

   132 p daihocthudo 30/10/2019 488 1

 • Giáo trình Giới và phát triển TS. Thái Thị Ngọc Dư

  Giáo trình Giới và phát triển TS. Thái Thị Ngọc Dư

  Những mục tiêu cần đạt được sau khi học môn Giới và phát triển: Thu thập được những kiến thức về tình trạng thiệt thòi, lệ thuộc của giới nữ đã và đang tồn tại dai dẳng tại nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, mà Việt Nam không là ngoại lệ. Nhận thức được rằng những định kiến về vị trí, vai trò của nữ giới và nam giới,...

   214 p daihocthudo 30/10/2019 468 3

 • Giáo trình Xã hội nông thôn học

  Giáo trình Xã hội nông thôn học

  Giáo trình xã hội nông thôn học cung cấp cho người học những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Sau khi hoàn thành học phần, người học trình bày được những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn để thực hiện công tác khuyến nông lâm phù hợp với các vùng miền khác nhau.

   86 p daihocthudo 30/10/2019 275 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi