Học liệu mở

 • Bài giảng Tổ chức và trang trí bàn tiệc

  Bài giảng Tổ chức và trang trí bàn tiệc

  Bài giảng Tổ chức và trang trí bàn tiệc được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổ chức tiệc tự chọn, tổ chức tiệc ngồi, phục vụ thức uống, chuẩn bị phục vụ tiệc, kỹ thuật bày bàn Á Âu,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p daihocthudo 31/10/2020 35 0

 • Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 1 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 1 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 1 - Th.S Trần Thu Hương trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm xu hướng phát triển của ngành kinh doanh ăn uống, các khái niệm nhà hàng, các đặc điểm của nhà hàng, các phân loại nhà hàng, các vai trò của nhà hàng,...

   24 p daihocthudo 31/10/2020 47 0

 • Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 2 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 2 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 2 - Th.S Trần Thu Hương trình bày các nội dung chính sau: Vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức và quản trị nhân sự nhà hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình - công việc, quản trị nguồn nhân lực của nhà hàng,...

   30 p daihocthudo 31/10/2020 36 0

 • Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 3 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 3 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 3 - Th.S Trần Thu Hương trình bày các nội dung chính sau: Thực đơn của nhà hàng, khái niệm thực đơn, chức năng của thực đơn, vai trò của thực đơn, cơ cấu một thực đơn, phân loại menu,...

   29 p daihocthudo 31/10/2020 37 0

 • Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 4 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 4 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 4 - Th.S Trần Thu Hương trình bày các nội dung chính sau: Quản lý chi phí và dự toán doanh thu, phân bố chi phí gián tiếp vào doanh thu,...

   14 p daihocthudo 31/10/2020 36 0

 • Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 4 (tt) - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 4 (tt) - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 4 (tt) - Th.S Trần Thu Hương trình bày các nội dung chính sau: Mua hàng hóa, xuất nhập và dự trữ hàng hóa, lập kế hoạch mua và dự trữ thực phẩm và thức uống, chế độ quản lý thu mua của nhà hàng, kỹ năng thu mua, lập kế hoạch luân chuyển hàng hóa,...

   9 p daihocthudo 31/10/2020 35 0

 • Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 5 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 5 - Th.S Trần Thu Hương

  Bài giảng Quản trị nhà hàng: Chương 5 - Th.S Trần Thu Hương trình bày các nội dung chính sau: Quản trị chất lượng dịch vụ nhà hàng, Khái niệm về chất lượng dịch vụ, vai trò của việc quản lý chất lượng dịch vụ trong nhà hàng, các biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ ăn uống.

   8 p daihocthudo 31/10/2020 38 0

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 1: Khái quát về điểm đến du lịch và quản lý điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 1: Khái quát về điểm đến du lịch và quản lý điểm đến du lịch

  Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức khái quát về điểm đến du lịch và quản lý điểm đến du lịch. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về điểm đến du lịch, khái quát về quản lý điểm đến du lịch, tổ chức quản lý điểm đến du lịch.

   66 p daihocthudo 31/10/2020 59 1

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 2: Chiến lược, quy hoạch phát triển điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 2: Chiến lược, quy hoạch phát triển điểm đến du lịch

  Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về chiến lược, quy hoạch phát triển điểm đến du lịch. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chiến lược phát triển điểm đến du lịch, Quy hoạch phát triển điểm đến du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p daihocthudo 31/10/2020 39 1

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 3: Marketing điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 3: Marketing điểm đến du lịch

  Chương 3 đề cập đến vấn đề về marketing điểm đến du lịch. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát marketing điểm đến du lịch, chiến lƣợc cạnh tranh điểm đến du lịch, phát triển sản phẩm điểm đến du lịch, định vị và xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch, xúc tiến điểm đến du lịch.

   72 p daihocthudo 31/10/2020 55 1

 • Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 4: Đảm bảo chất lượng điểm đến du lịch

  Bài giảng Quản lý điểm đến du lịch - Chương 4: Đảm bảo chất lượng điểm đến du lịch

  Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến đảm bảo chất lượng điểm đến du lịch. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Sự hài lòng và tiêu chuẩn điểm đến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực điểm đến du lịch, sự tham gia của cộng đồng, hạ tầng điểm đến du lịch, an ninh và an toàn điểm đến du lịch.

   54 p daihocthudo 31/10/2020 33 1

 • Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 1: Khái quát về quản trị thực phẩm và đồ uống

  Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 1: Khái quát về quản trị thực phẩm và đồ uống

  "Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống - Chương 1: Khái quát về quản trị thực phẩm và đồ uống" trình bày khái niệm, đặc điểm và xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống; chức năng và nhiệm vụ của bộ phận thực phẩm và đồ uống; khái niệm, nội dung quản trị thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để...

   25 p daihocthudo 31/10/2020 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số