Học liệu mở

 • Chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa tại một số trường đại học Việt Nam

  Chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa tại một số trường đại học Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu về thực trạng thực hiện quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số trường đại học tại Việt Nam với các nội dung: Quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo đại học từ xa, tình hình quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa tại một số cơ sở đào tạo đại học tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu có...

   5 p daihocthudo 31/03/2020 21 0

 • Thực trạng công tác sinh viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

  Thực trạng công tác sinh viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

  Bài viết đề cập đến thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, trợ lí công tác sinh viên, giảng viên và sinh viên đối với công tác sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến công tác sinh viên, đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng quản lí công tác sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, góp phần...

   5 p daihocthudo 31/03/2020 21 0

 • Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế

  Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế

  Bài viết đề xuất đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

   6 p daihocthudo 31/03/2020 24 0

 • Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên kĩ thuật thông qua dạy học giải quyết vấn đề

  Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên kĩ thuật thông qua dạy học giải quyết vấn đề

  Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề sẽ phát triển được một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cơ bản của sinh viên. Bài viết trình bày nội dung phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên thông qua dạy học giải quyết vấn đề.

   5 p daihocthudo 31/03/2020 22 0

 • Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

  Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

  Bài viết nhận diện những yêu cầu, cơ hội và thách thức của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học ở Việt nam với tư cạch là một quá trình kép vừa đáp ứng nhu cầu nhận lực bậc cao cho một xã hội đang phát triển theo hướng thị trường hóa, công nghiệp hóa, đưa giáo dục Việt Nam hội nhập vào khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn...

   5 p daihocthudo 31/03/2020 20 0

 • Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em: Phần 1

  Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em: Phần 1

  Các lý thuyết về trẻ em là tài liệu cẩm nang dành cho những người thực hành, cũng như là một tài liệu giáo trình cho các trường cao đẳng và chuyên nghiệp. Đến với phần 1 của tài liệu Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em bạn sẽ cập nhật được các lý thuyết của các triết gia giáo dục như: Lý thuyết của Dewey, vai trò...

   132 p daihocthudo 29/02/2020 56 1

 • Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em: Phần 2

  Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, Vygotsky và các lý thuyết về trẻ em sẽ tiếp tục trình bày quan điểm về lý luận giáo dục qua lý thuyết của Piaget, lý thuyết của Vygotsky, phát triển ngôn ngữ và quá trình học tập, Vygotsky trong thế kỉ 21,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p daihocthudo 29/02/2020 41 1

 • Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 1

  Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 1

  Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện về hệ thống giáo dục Phần Lan trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Phần Lan thông qua 2 chương đầu tiên của ebook là: Giấc mơ Phần Lan và nghịch lý Phần Lan. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   203 p daihocthudo 29/02/2020 33 0

 • Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 2

  Ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Bài học Phần Lan 2.0: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày những chuyển mình trong hệ thống giáo dục ở Phần Lan thông qua các chương còn lại như: Ưu thế Phần Lan, văn hóa dạy học ở Phần Lan, đào tạo giáo viên trong nghiên cứu, cách Phần Lan, tương lai có thuộc về Phần Lan. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   229 p daihocthudo 29/02/2020 40 0

 • Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 1

  Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 1

  Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm - trí - tài trong khoa học phát triển con người chiến lược. Phần 1 của tài liệu sẽ giới thiệu đến các bạn bức tranh tổng thể về mô hình V-3T cụ thể là: Định nghĩa tâm, trí, tài, từ Tâm năng đến Tâm lược, từ Trí năng đến Trí lược, chiến lược phát triển con người, những yêu cầu...

   118 p daihocthudo 29/02/2020 32 0

 • Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 2

  Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu Chiến lược phát triển con người với mô hình V-3T, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về trí lược và tài lược thông qua các nội dung cụ thể sau: Thông minh hay không thông minh, sức mạnh của trí năng, sơ lược về cấu trúc não bộ của con người, quy trình luyện trí, tài năng trong cuộc sống, quy trình rèn tài, chiến...

   125 p daihocthudo 29/02/2020 30 0

 • Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4

  Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4

  Tài liệu Trí thức - Một góc nhìn tiêu biểu: Phần 4 sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thông qua các nội dung chính sau: Tản mạn về tính dân tộc và tính toán nhân loại trong nghệ thuật, truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc là hiện đại hóa, cần tránh tâm lí vừa tự ti vừa tự thị, quảng bá văn...

   148 p daihocthudo 29/02/2020 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số