Học liệu mở

  • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

    Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

    Nội dung phần 1 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về văn hóa như: Văn hóa động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, phương hướng phát triển văn hóa nước ta, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

     63 p daihocthudo 23/06/2021 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số