Học liệu mở

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 14: Trách nhiệm giải trình

  Bài giảng Quản lý công - Bài 14: Trách nhiệm giải trình

  Bài giảng Quản lý công - Bài 14: Trách nhiệm giải trình. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Làm thế nào đảm bảo trách nhiệm giải trình công trong xu hướng hợp tác công tư ngày càng gia tang (hay vai trò của sự hợp tác)? Thât bại của PPP, thách thức ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p daihocthudo 22/05/2020 4 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 15: Sử dụng chiến lược kinh doanh trong tổ chức công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 15: Sử dụng chiến lược kinh doanh trong tổ chức công

  Bài giảng Quản lý công - Bài 15: Sử dụng chiến lược kinh doanh trong tổ chức công. Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Làm thế nào tận dụng các nguyên tắc kinh doanh trong tổ chức công? Ưu nhược điểm? Tư duy khách hàng trong tổ chức công? Cách thức đo lường kết quả hoạt động trong tổ chức công? Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p daihocthudo 22/05/2020 6 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 16: Quản lý hợp tác liên khu vực

  Bài giảng Quản lý công - Bài 16: Quản lý hợp tác liên khu vực

  Bài giảng Quản lý công - Bài 16: Quản lý hợp tác liên khu vực. Bài giảng thảo luận các vấn đề như: Tại sao các nhà quản lý công tích cực theo đuổi hợp tác liên khu vực? Có cần thiết? Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm? Kỹ năng, thái độ và tư duy cần thiết là gì? Khu vực tư, xã hội dân sự và doanh nghiệp có thể tham gia đến mức nào? Mời...

   16 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Bài giảng Quản lý công - Bài 18-20: Quản lý văn hóa đổi mới sáng tạo và nền hành chính công ở các nước đang phát triển

  Bài giảng Quản lý công - Bài 18-20: Quản lý văn hóa đổi mới sáng tạo và nền hành chính công ở các nước đang phát triển

  Bài giảng thảo luận các vấn đề như: Cải cách Khu vực công đã được thực hiện trên khắp thế giới, nhưng nhiều nơi thất bại. Đâu là động lực thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo? Làm thế nào duy trì văn hóa đổi mới sáng tạo này? Quản lý công ở các nước đang phát triển vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Nên phân tích như thế nào,...

   22 p daihocthudo 22/05/2020 5 0

 • Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 1

  Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Đặc trưng và bản sắc văn hóa Việt Nam: một cái nhìn chung, văn hóa Việt Nam nhìn từ những góc độ khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   200 p daihocthudo 30/04/2020 31 1

 • Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 2

  Ebook Văn hóa Việt Nam - Đặc trưng và cách tiếp cận: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Văn hóa Việt Nam trong giao lưu, hội nhập và phát triển của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   138 p daihocthudo 30/04/2020 30 0

 • Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương diện đọc sách, đọc sách và nghệ thuật đọc sách, cấp độ đọc thứ ba - đọc phân tích, thống nhất các thuật ngữ với tác giả, “Chụp X-quang” một cuốn sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p daihocthudo 30/04/2020 26 0

 • Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 2

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Đọc sách như một nghệ thuật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hướng tiếp cận những chủ đề sách khác nhau, cách đọc sách thực hành, cách đọc tác phẩm văn học giả tưởng, cách đọc sách lịch sử, cách đọc sách khoa học xã hội, mục đích cao nhất của việc đọc sách, đọc sách và phát triển trí tuệ,......

   132 p daihocthudo 30/04/2020 25 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Cuốn Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam này là một tài liệu được biên soạn dành cho những ai theo học ngành Xã hội học nói riêng, khoa học xã hội nói chung và những ai đang nghiên cứu về xã hội nông thôn Việt Nam, một xã hội nông thôn trong quá trình đổi mới, đang có nhiều thay đổi khi hội nhập vào khu vực và thế giới, đang thực...

   117 p daihocthudo 30/04/2020 26 0

 • Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Cơ sở xã hội học nông thôn Việt Nam: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày 5 bài còn lại với các nội dung như: Gia đình và hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam; cộng đồng họ hàng trong nông thôn Việt Nam; làng - xã nông thôn Việt Nam; các thiết chế xã hội ở nông thôn; văn hóa nông thôn. Giáo trình trình bày một cách có hệ thống, tương đối đầy đủ, toàn diện về xã hội nông thôn,...

   148 p daihocthudo 30/04/2020 28 0

 • Ebook Văn học phương Tây: Phần 1

  Ebook Văn học phương Tây: Phần 1

  Ebook Văn học phương Tây được viết bởi nhiều tác giả, phần 1 bao gồm bốn phần: Văn học đại Hi Lạp; Văn học thời Phục Hưng; Văn học Pháp thế kỉ XVII; Văn học thế kỉ XVIII. Với mỗi phần sẽ giới thiệu bối cảnh, hoàn cảnh củng như sự phát triển của văn học theo từng thời kì khác nhau của lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để...

   381 p daihocthudo 30/04/2020 31 0

 • Ebook Văn học phương Tây: Phần 2

  Ebook Văn học phương Tây: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm hai phần Văn học thế kỉ XIX; Văn học thế kỉ XX với các nội dung về các nhân vật văn học thời bấy giờ, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm để đời cho nền văn học phương Tây. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm rõ nội dung.

   481 p daihocthudo 30/04/2020 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số