Học liệu mở

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu cơ bản của chương 4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm và thực chất MRP, lý do và khả năng áp dụng MRP. Mục đích và ý nghĩa áp dụng MRP, điều kiện cần thiết của MRP.

   23 p daihocthudo 27/06/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 5 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung chính của chương 5 Quản trị dự trữ thuộc bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về lý do dự trữ , chức năng quản trị dữ trữ, phân tích ABC, các mô hình quản trị dự trữ. Chức năng dự trữ ổn định, duy trì sản xuất liên tục Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và khách hàng Giảm tác động đột ngột của lạm phát.

   30 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 6 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Nội dung của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 6 Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng nhằm trình bày về hậu cần kinh doanh, chuỗi cung ứng. Thế nào là Chuỗi cung ứng? Tất cả các cơ sở vật chất, chức năng, hoạt động, kết hợp các luồng chảy và chuyển đổi hàng hóa và dịch vụ từ nguyên vật liệu đến tay khách hàng, cũng như các luồng thông...

   15 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 7 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Trong chương 7 Thiết kế chuỗi cung ứng nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về mạng lưới chuỗi cung ứng, địa điểm sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng. Quyết định thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng, yếu tố ảnh hưởng tới quyết định thiết kế mạng lưới.

   48 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 8 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

  Mục tiêu chính của chương 8 Điều độ sản xuất nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về thực chất của điều độ sản xuất, các hoạt động của điều độ sản xuất, các yếu cầu của điều độ sản xuất. Các phương pháp điều độ sản xuất.

   28 p daihocthudo 27/06/2020 5 0

 • Chỉ thị sinh học môi trường

  Chỉ thị sinh học môi trường

  Sinh thái học môi trường

   6 p daihocthudo 14/06/2020 16 0

 • Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng - Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng - Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh: Phần 2

  Với nghệ thuật lấy lòng khách hàng bạn sẽ học được cách giao tiếp để biến các mối quan hệ trở thành nguồn giới thiệu, với cuốn sách này đảm bảo bạn sẽ không còn nhìn nhận lĩnh vực bất động sản theo hướng tư duy cũ nữa. Những phương pháp trong cuốn sách này đã được kiểm chứng thành công để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh mà...

   157 p daihocthudo 26/05/2020 27 1

 • Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng - Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lấy lòng khách hàng - Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh: Phần 1

  Khả năng xây dựng các mối quan hệ là xương sống của một doanh nghiệp thành công. Các cuộc gọi điện, những cái bắt tay, những buổi hẹn ăn trưa hay những cuộc trò chuyện – đó đều là những hình thức để thực hiện các hoạt động hợp tác, và cuốn sách “Nghệ thuật lấy lòng khách hàng” sẽ trợ giúp bạn thực hiện tất cả. Mời các bạn cùng...

   126 p daihocthudo 26/05/2020 29 1

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 2

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lãnh đạo và điều hành trong quản trị, kiểm tra trong quản trị, văn hóa trong quản trị, quản trị sự thay đổi và rủi ro, quản trị học trong nền kinh tế tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p daihocthudo 26/05/2020 29 1

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 1

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về quản trị học, các lý thuyết về quản trị, các quy luật, các nguyên tắc trong quản trị, các phương pháp quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p daihocthudo 26/05/2020 22 0

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 2

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Môi trường quản trị, công tác kế hoạch trong quản trị, các công cụ hỗ trợ hoạch định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p daihocthudo 26/05/2020 25 0

 • Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 1

  Ebook Quản trị học - Những vấn đề cơ bản (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Quản trị học - Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống thông tin trong quản trị, các quyết định trong quản trị, cơ cấu tổ chức quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p daihocthudo 26/05/2020 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số