Học liệu mở

 • Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về sinh học: Khái quát về giới thực vật, động vật, về con người và sức khỏe, về vật chất và năng lượng, về Địa lý (Địa lý đại cương, châu lục và Việt Nam), về Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam (các sự kiện Lịch sử, nhân vật Lịch sử tiêu biểu, những bước...

   185 p daihocthudo 30/09/2019 1218 21

 • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại trình bày nội dung chương I - Văn minh Bắc Phi và Tây Á và chương II - Văn minh Ấn Độ. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p daihocthudo 26/12/2015 448 18

 • Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới thời cổ trung đại trình bày nội dung chương III - Văn minh Trung Quốc, chương IV - Văn minh Hy-la, chương V - Văn minh phương Tây thời trung đại. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p daihocthudo 26/12/2015 645 15

 • Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1 - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1 - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 1 - Nguyễn Đình Đầu trình bày các nội dung chương 1 và 2 với các nội dung: thời kỳ dựng nước, thời kỳ đấu tranh dành độc lập (nước Việt Nam, thuộc nhà Tây Hán, nhà Đông Hán,... ) Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách nào.

   47 p daihocthudo 27/07/2015 446 11

 • Ebook Lịch sử thế giới trung đại: Phần 1

  Ebook Lịch sử thế giới trung đại: Phần 1

  Cuốn "Lịch sử thế giới trung đại" do các tác giả Nguyễn Gia Phú, Nguyễn Văn ánh, Đỗ Đình Hãng, Trần Văn La biên soạn gồm có 2 phần. Phần 1 trình bày về các nước Tây Âu, gồm có những nội dung chính sau: Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu, sự ra đời và phát triển của thành thị, giáo hội Kitô và những cuộc viễn chinh của quân thập...

   183 p daihocthudo 24/09/2018 486 11

 • Giáo trình Lịch sử Đông Nam Á (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Đông Nam Á (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Lịch sử Đông Nam Á (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung) gồm các chương: Chương I - Khái quát về Đông Nam Á, chương II - Campuchia, chương III - Lào, chương IV - Thái Lan. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   58 p daihocthudo 26/12/2015 369 11

 • Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 2

  Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam gồm nội dung chương 3 - Việt Nam từ 1858 đến 1945, chương 4 - Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   54 p daihocthudo 26/12/2015 487 11

 • Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 1

  Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 1

  Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 Việt Nam từ thời tiền sử đến cuối thời Bắc thuộc, chương 2 Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX, chương 3 Việt Nam từ 1858 đến 1945, chương 4 Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay. Phần 1 gồm 2 chương đầu tài liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

   58 p daihocthudo 26/12/2015 2814 11

 • Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2 - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2 - Nguyễn Đình Đầu

  Ebook Việt Nam Quốc hiệu và cương vực qua các thời đại: Phần 2 trình bày các nội dung của phần 3 "Quốc hiệu và cương vực của nước ta qua các thời kỳ độc lập tự chủ", Phần 4 "Thời kỳ thống nhất lãnh thổ và quốc hiệu Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của ebook này.

   76 p daihocthudo 27/07/2015 404 10

 • Giáo trình Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội): Phần 1

  Giáo trình Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội)" giới thiệu tới người học các kiến thức: Du lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch, Sự phân hóa lãnh thổ du lịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p daihocthudo 26/12/2015 983 9

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) gồm nội dung các chương: Chương I - Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh để bảo vệ cách mạng (1917 – 1920), chương II - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 1941), chương III - Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và các nước tư bản chủ yếu thời kỳ giữa hai...

   39 p daihocthudo 26/12/2015 812 9

 • Giáo trình Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam - TS. Phạm Xuân Hậu

  Giáo trình Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam - TS. Phạm Xuân Hậu

  Giáo trình Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam được trình bày trong 3 chương. Trong đó chương 1 trình bày những cơ sở lý luận của tổ chức sản xuất lãnh thổ, chương 2 là tổ chức lãnh thổ sản xuất các vùng ở Việt Nam, chương 3 trình bày khái quát các vùng kinh tế trọng điểm và khu chế xuất ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội...

   156 p daihocthudo 11/09/2015 566 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số