Học liệu mở

 • Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 1

  Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 1

  Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 Việt Nam từ thời tiền sử đến cuối thời Bắc thuộc, chương 2 Việt Nam từ đầu thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX, chương 3 Việt Nam từ 1858 đến 1945, chương 4 Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay. Phần 1 gồm 2 chương đầu tài liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

   58 p daihocthudo 26/12/2015 2814 11

 • Giáo trình Biển và đảo Việt Nam

  Giáo trình Biển và đảo Việt Nam

  Giáo trình “Biển và đảo Việt Nam” được soạn thảo nhằm đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy và học tập trong trường CĐSP. Môn học này được thực hiện trong phần đại cương của chương trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở chuyên ngành Địa lí và có thể dùng làm giáo trình trong khối kiến thức chung cho đào tạo các chuyên ngành khác.Giáo trình...

   130 p daihocthudo 18/02/2016 1482 0

 • Giáo trình nhập môn Sử học (Dành cho sinh viên chuyên ngành Việt Nam học)

  Giáo trình nhập môn Sử học (Dành cho sinh viên chuyên ngành Việt Nam học)

  Giáo trình nhập môn Sử học (Dành cho sinh viên chuyên ngành Việt Nam học) sẽ giúp người học hiểu được vai trò, chức năng của ngành Lịch sử; đối tượng nghiên cứu của sử học; chức năng, nhiệm vụ của sử học; phương pháp luận sử học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p daihocthudo 27/06/2016 1473 2

 • Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về sinh học: Khái quát về giới thực vật, động vật, về con người và sức khỏe, về vật chất và năng lượng, về Địa lý (Địa lý đại cương, châu lục và Việt Nam), về Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam (các sự kiện Lịch sử, nhân vật Lịch sử tiêu biểu, những bước...

   185 p daihocthudo 30/09/2019 1218 21

 • Giáo trình Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội): Phần 1

  Giáo trình Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội)" giới thiệu tới người học các kiến thức: Du lịch và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch, Sự phân hóa lãnh thổ du lịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p daihocthudo 26/12/2015 983 9

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) gồm nội dung các chương: Chương I - Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh để bảo vệ cách mạng (1917 – 1920), chương II - Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 1941), chương III - Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và các nước tư bản chủ yếu thời kỳ giữa hai...

   39 p daihocthudo 26/12/2015 812 9

 • Ebook Phong thủy địa lý Tả Ao: Bảo ngọc thư (Tập 4) - Vương Thị Nhị Mười

  Ebook Phong thủy địa lý Tả Ao: Bảo ngọc thư (Tập 4) - Vương Thị Nhị Mười

  Ebook Phong thủy địa lý Tả Ao: Bảo ngọc thư (Tập 4) trình bày về việc điểm huyệt bộ và lập hướng bộ trong thuật phong thủy của Việt Nam. Tài liệu giúp cho các bạn nâng cao tầm hiểu biết về phong thủy một lĩnh vực được nhiều người quan tâm.

   617 p daihocthudo 30/08/2015 801 4

 • Giáo trình Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội): Phần 2

  Giáo trình Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Địa lý du lịch (dùng trong các trường THCN Hà Nội)", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung chương 3 - Các vùng du lịch Việt Nam bao gồm: Vùng du lịch Bắc Bộ, vùng du lịch Bắc Trung Bộ, vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p daihocthudo 26/12/2015 790 5

 • Giáo trình Lịch sử thế giới cổ đại: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới cổ đại: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Lịch sử thế giới cổ đại trình bày các nội dung của lịch sử xã hội nguyên thủy, lịch sử phương Đông cổ đại như Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cổ đại. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p daihocthudo 26/12/2015 715 3

 • Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam trình bày các nội dung: Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ và nội dung của địa lý kinh tế học; lý luận cơ bản về tổ chức lãnh thổ; phương pháp nghiên cứu tổ chức lãnh thổ; môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam; dân cư và các nguồn lao động của Việt Nam; tổ chức lãnh thổ công...

   79 p daihocthudo 26/12/2015 708 7

 • Ebook Địa chất học và động đất tại Việt Nam: Phần 1 – Phạm Văn Thục

  Ebook Địa chất học và động đất tại Việt Nam: Phần 1 – Phạm Văn Thục

  Cuốn sách “Địa chất và động đất tại Việt Nam” gồm 2 phần trình bày những kiến thức cơ bản về các ngành khoa học trái đất và một số kết quả nghiên cứu về địa chấn ở nước ta 50 năm qua. Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: ứng suất đàn hội và biến dạng, phương trình sóng, sóng dọc và sóng ngang; phân tích phổ...

   208 p daihocthudo 30/08/2015 684 1

 • Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại (phần phương Tây): Phần 1

  Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại (phần phương Tây): Phần 1

  Phần 1 Đề cương bài giảng Lịch sử thế giới cận đại (phần phương Tây) trình bày nội dung 3 chương đầu tài liệu, bao gồm: Chương I - Cách mạng tư sản Anh, chương II - Cách mạng công nghiệp ở Anh thế kỷ XVIII, chương III - Cách mạng tư sản Mỹ. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   19 p daihocthudo 26/12/2015 675 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số