Học liệu mở

 • Bước chuyển mới của ASEAN và Việt Nam học

  Bước chuyển mới của ASEAN và Việt Nam học

  Sau 48 năm hình thành và phát triển (08/08/1967 – 08/08/2015) ASEAN đến nay mở rộng thành một tập hợp quốc gia 10 nước. Cuối năm 2015, sau một thời gian chuẩn bị, cộng đồng kinh tế ASEAN được chính thức thành lập. Đây là một tổ chức liên kết quốc gia khu vực có uy tín trong cộng đồng thế giới. Mỗi bước chuyển trong quá trình phát triển ấy Việt...

   8 p daihocthudo 28/12/2019 10 0

 • Để xây dựng cổng thông tin Việt Nam học

  Để xây dựng cổng thông tin Việt Nam học

  Bài viết trình bày về nhu cầu thông tin về Việt Nam học, xây dựng CSDL ban đầu; tài nguyên thông tin và loại hình dữ liệu cần quản lý là; định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu; các hạng mục cần đầu tư; giao diện ứng dụng, phân hệ quản lý bài viết, tin tức; phân hệ Thư viện ảo và Thư viện điện tử; phân hệ giới thiệu liên kết; phân hệ...

   6 p daihocthudo 28/12/2019 10 0

 • Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu mối tương quan giữa tăng trưởng của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở VN thông qua nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số VN-Index và GDP.

   14 p daihocthudo 28/12/2019 14 0

 • Phát triển logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Phát triển logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Để giúp nền kinh tế phục hồi, doanh nghiệp lấy lại niềm tin, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều, phải chắt chiu và sử dụng hiệu quả từng đồng vốn, mọi nguồn lực có được, phải chung sức, đồng lòng vượt qua gian khó.

   7 p daihocthudo 28/12/2019 14 1

 • Xây dựng mô hình nghiên cứu về quản trị thương hiệu trong ngành dịch vụ Logistic Việt Nam

  Xây dựng mô hình nghiên cứu về quản trị thương hiệu trong ngành dịch vụ Logistic Việt Nam

  Bài viết Xây dựng mô hình nghiên cứu về quản trị thương hiệu trong ngành dịch vụ Logistic Việt Nam mô tả khái quát đặc điểm của ngành Logistic Việt Nam và đưa ra kế hoạch nghiên cứu trong tương lai nhằm đánh giá thực trạng công tác quản trị thương hiệu tại doanh nghiệp Logistic Việt Nam.

   9 p daihocthudo 28/12/2019 13 0

 • Phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics ở Việt Nam

  Phát triển các doanh nghiệp dịch vụ Logistics ở Việt Nam

  Hiện nay dịch vụ logistics ở nước ta đang phát triển mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chất lượng của dịch vụ này còn hạn chế so với nhu cầu của các nhà sử dụng dịch vụ. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu phân tích một số vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và từ đó đề xuất một...

   5 p daihocthudo 28/12/2019 14 1

 • Xác định chi phí logistics của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics

  Xác định chi phí logistics của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics

  Nội dung bài viết đề cập áp dụng mô hình hệ thống logistics trong nền kinh tế quốc dân, chi phí logistics của các doanh nghiệp LSP được xác định tương ứng với các dịch vụ mà các doanh nghiệp cung ứng, thường bao gồm: chi phí vận tải, chi phí kho bãi, chi phí hải quan, chi phí của dịch vụ tạo giá trị gia tăng, và các chi phí khác.

   6 p daihocthudo 28/12/2019 12 0

 • Giải pháp lựa chọn và quản lý nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài Logistics tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

  Giải pháp lựa chọn và quản lý nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài Logistics tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

  Hội nhập kinh tế quốc tế đã thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tìm những giải pháp kinh doanh mới và việc hướng tới lựa chọn dịch vụ thuê ngoài (outsorcing) được coi là một trong những giải pháp góp phần làm giảm chi phí, đẩy nhanh tốc độ xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới. Các chuyên gia logistics coi thuê ngoài là một chiến lược do...

   6 p daihocthudo 28/12/2019 6 0

 • Kinh nghiệm hợp tác logistics giữa các nước trong cộng đồng Châu Âu (EU) đối với các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

  Kinh nghiệm hợp tác logistics giữa các nước trong cộng đồng Châu Âu (EU) đối với các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

  Nghiên cứu này tập trung vào phân tích hợp tác logistics giữa các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EU), từ đó so sánh và đưa ra các khuyến nghị đối với hợp tác.logistic giữa các nước Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Đây được xem là kinh nghiệm trong các chương trình hợp tác ở tầm vĩ mô giữa các...

   17 p daihocthudo 28/12/2019 7 0

 • Xu hướng logistics dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

  Xu hướng logistics dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

  Trong khuôn khổ bài viết, bên cạnh những đặc điểm ngành logistics bị tác động bởi cách mạng CN 4.0 tác giả đề xuất một vài biện pháp để ngành logistics thích nghi với cách mạng CN 4.0.

   5 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp

  Bài viết Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng logistics và việc thực thi chuỗi cung ứng xanh của doanh nghiệp, kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng logistics của Đức và Trung Quốc; hàm ý cho Việt Nam.

   9 p daihocthudo 28/12/2019 7 0

 • Các nhân tố tác động đến hợp tác lâu dài của nhà bán lẻ với nhà cung cấp

  Các nhân tố tác động đến hợp tác lâu dài của nhà bán lẻ với nhà cung cấp

  Sử dụng dữ liệu thu thập từ các siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu này đánh giá dịch vụ cung ứng dưới góc nhìn của các nhà bán lẻ. Nghiên cứu dẫn đến cái nhìn rõ hơn các nhà bán lẻ đánh giá nhà cung cấp mang lại các chiến lược quan trọng và hoạt động giá trị đến cho các nhà bán lẻ như thế nào.

   17 p daihocthudo 28/12/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số