Học liệu mở

 • Bài giảng Vật lý 1 - Chương 13: Sóng cơ và sóng điện từ

  Bài giảng Vật lý 1 - Chương 13: Sóng cơ và sóng điện từ

  Bài giảng "Vật lý 1 - Chương 13: Sóng cơ và sóng điện từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Sóng, hàm sóng, năng lượng sóng cơ, sự giao thoa sóng, sóng dừng, nguyên lý Huyghen vầ hiện tượng nhiễu xạ sóng cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Những đặc trưng cơ bản của khí lý tưởng cổ điển, phương trình trạng thái khí lý tưởng, thuyết động học phân tử, các định luật phân bố phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm năng lượng - Công và nhiệt, nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học, ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Nguyên lý thứ hai cuẩ nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế cuẩ nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, quá trình thuật nghịch và quá trình không thuận nghịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Khí thực

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Khí thực

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Khí thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Lực tương tác phân tử vầ thế nawng tương tác, khí thực và phương trình trạng thái của khí thực, nghiên cứu khí thực bằng thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p daihocthudo 28/07/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Chất lỏng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Chất lỏng

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 5: Chất lỏng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo và chuyển động phân tử của chất lỏng, các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Thuyết tương đối hẹp của Einstein

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Thuyết tương đối hẹp của Einstein

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 6: Thuyết tương đối hẹp của Einstein" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tiên đề Einstein, động học tương đối tính - Phép biến đổi Lorentz, động lực học tương đối tính - Hệ thức Einstein. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng

  Phần 1 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở quang học sóng, hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp, hiện tượng giao thoa do phản xạ, hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng

  Phần 2 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đâu là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   34 p daihocthudo 28/07/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng

  Phần 3 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng phân cực ánh sáng bao gồm: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8: Quang học lượng tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 8: Quang học lượng tử

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 8: Quang học lượng tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng lượng của Planck, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p daihocthudo 28/07/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 10: Vật lý nguyên tử

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 10: Vật lý nguyên tử

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 10: Vật lý nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nghiên cứu về nguyên tử trước khi có cơ học lượng tử, các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử, nguyên tử hydro theo quan điểm cơ học lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p daihocthudo 28/07/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số