Học liệu mở

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT đề cập đến lợi ích của việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với giáo viên trung học như: phát triển tư duy giáo viên trung học một các hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp, phù hợp với đối tượng học sinh...

   8 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga

  Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga

  Module TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em - Lục Thị Nga gồm các nội dung chính về: môi trường giáo dục ngoài nhà trường; sự cần thiết phải xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em; nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em; cách thức để thực hiện các nội dung xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em.

   37 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Chương này gồm có những nội dung chính như: Triết học và đối tượng của triết học, Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan, vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   14 p daihocthudo 29/03/2021 2 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 2: Khái lược về lịch sử triết học trước Marx

  Bài giảng Triết học - Chương 2: Khái lược về lịch sử triết học trước Marx

  Chương 2 của bài giảng Triết học giúp người học hiểu được khái lược về lịch sử triết học trước Marx như: Triết học Ấn Độ cổ, trung đại; triết học Trung Hoa cổ, trung đại; triết học Hy Lạp cổ đại; triết học Tây Âu thời trung cổ; triết học Tây Âu thời Phục hưng, cận đại. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi...

   34 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin

  Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin

  Bài giảng Triết học - Chương 3: Sự ra đời và phát triển của Triết học Marx-Lenin. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Những điều kiện lịch sử của sự ra đời Triết học Marx, những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của Triết học Marx,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p daihocthudo 29/03/2021 2 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 4: Chủ nghĩa duy vật

  Bài giảng Triết học - Chương 4: Chủ nghĩa duy vật

  Bài giảng Triết học - Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa duy vật. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tồn tại của thế giới và sự thống nhất của thế giới; vật chất và các hình thức tồn tại của nó; nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   11 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 5: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển

  Bài giảng Triết học - Chương 5: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển

  Bài giảng Triết học - Chương 5: Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sự ra đời của phép biện chứng duy vật, hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   4 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Bài giảng Triết học - Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Bài giảng Triết học - Chương 6: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái lược về phạm trù triết học; cái riêng, cái chung và cái đơn nhất; nguyên nhân và kết quả;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p daihocthudo 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 8: Lý luận nhận thức

  Bài giảng Triết học - Chương 8: Lý luận nhận thức

  Những nội dung chính được trình bày trong chương 8 gồm có: Bản chất của nhận thức, thực tiễn và nhận thức, nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính, nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận, nhận thức thông thường và nhận thức khoa học, chân lý, các phương pháp nhận thức khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p daihocthudo 29/03/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 7: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Bài giảng Triết học - Chương 7: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

  Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quy luật là gì? Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, quy luật phủ định của phủ định. Mời các bạn cùng tham...

   16 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 9: Xã hội và tự nhiên

  Bài giảng Triết học - Chương 9: Xã hội và tự nhiên

  Những nội dung chính được trình bày trong "Chương 9: Xã hội và tự nhiên" gồm có: Xã hội- bộ phận đặc thù của tự nhiên; đặc điểm của quy luật xã hội; sự tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên; dân số, môi trường trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p daihocthudo 29/03/2021 3 0

 • Bài giảng Triết học - Chương 10: Hình thái kinh tế-xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 10: Hình thái kinh tế-xã hội

  Bài giảng Triết học - Chương 10: Hình thái kinh tế-xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội; biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

   22 p daihocthudo 29/03/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số