Học liệu mở

 • Ebook Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại: Phần 1

  Ebook Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại: Phần 1

  Trong bối cảnh ngày càng có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận, nghiên cứu về di sản văn hóa trở thành chủ đề hấp dẫn với những kết quả rất đáng ghi nhận. Cuốn sách Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại ra đời với mong muốn đóng góp thêm vào dòng chảy nghiên cứu vốn đang...

   189 p daihocthudo 25/07/2022 13 0

 • Ebook Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại: Phần 2

  Ebook Di sản văn hóa trong xã hội Việt Nam đương đại: Phần 2

  Nghiên cứu di sản văn hóa Việt Nam trong xã hội đương đại là cuốn sách thứ tư trong Tủ sách Khoa học xã hội, được thực hiện với sự tài trợ của Viện Harvard Yenching. Cuốn sách tập hợp chín bài viết về di sản văn hóa từ các góc nhìn khác nhau của các nhà nghiên cứu nhân học và văn hóa học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   143 p daihocthudo 25/07/2022 13 0

 • Ebook Cấu trúc lựa chọn: Với ý nghĩa hàm ẩn trong giao tiếp mua bán - Phần 1

  Ebook Cấu trúc lựa chọn: Với ý nghĩa hàm ẩn trong giao tiếp mua bán - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cấu trúc lựa chọn: Với ý nghĩa hàm ẩn trong giao tiếp mua bán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dẫn luận, cơ sở lý thuyết liên quan đến việc nghiên cứu phát ngôn chứa hành động hỏi của người giao tiếp mua bán, những vấn đề khái quát liên quan đến hành động nói và hành động hỏi,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   159 p daihocthudo 25/07/2022 15 0

 • Ebook Cấu trúc lựa chọn: Với ý nghĩa hàm ẩn trong giao tiếp mua bán - Phần 2

  Ebook Cấu trúc lựa chọn: Với ý nghĩa hàm ẩn trong giao tiếp mua bán - Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung phát ngôn hỏi mở đầu đoạn thoại và một số hành động hỏi để thể hiện gián tiếp hành động; khái quát ý nghĩa hàm ẩn, từ ngữ xưng hô và cách xưng hô của phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p daihocthudo 25/07/2022 12 0

 • Ebook Hình thức, thể loại âm nhạc: Phần 1

  Ebook Hình thức, thể loại âm nhạc: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Hình thức, thể loại âm nhạc" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm chung, phương pháp diễn tả cơ bản, chức năng từng phần hình thức, sự phân chia trong hình thức; hình thức một đoạn đơn, hình thức hai đoạn đơn, hình thức ba đoạn đơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p daihocthudo 25/07/2022 13 0

 • Ebook Hình thức, thể loại âm nhạc: Phần 2

  Ebook Hình thức, thể loại âm nhạc: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Hình thức, thể loại âm nhạc" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hình thức ba đoạn phức, sơ lược về vài hình thức âm nhạc khác, giới thiệu vài thể loại thanh nhạc, giới thiệu vài thể loại của khí nhạc, phân tích hình thức, thể loại các ca khúc không sách giáo khoa THCS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p daihocthudo 25/07/2022 12 0

 • Ebook Khơi nguồn Mỹ học dân tộc: Phần 1

  Ebook Khơi nguồn Mỹ học dân tộc: Phần 1

  Nhằm giới thiệu cái hay, cái đẹp của nghệ thuật dân tộc ta - một nền mỹ học ẩn chứa trong truyền thống nghệ thuật dân gian dân tộc, được bắt nguồn từ sáng tạo nghệ thuật của người dân Việt Nam từ thuở xa xưa còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: Khơi nguồn mỹ học dân tộc của Nhà...

   172 p daihocthudo 25/07/2022 13 0

 • Ebook Khơi nguồn Mỹ học dân tộc: Phần 2

  Ebook Khơi nguồn Mỹ học dân tộc: Phần 2

  Nội dung cuốn sách giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc ta với các phạm trù liên kết chặt chẽ như: cái đẹp, cái bị, cái hài, cái hậu, cái nhu, cái động…; ca ngợi cái đẹp của âm nhạc dân gian từ các điệu hát ru con đang được sưu tầm, phục hồi đến cái hay, cái giỏi của kịch hát dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2...

   170 p daihocthudo 25/07/2022 12 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về chăm giáo và dục trẻ em: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh về chăm giáo và dục trẻ em: Phần 1

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh về chăm giáo và dục trẻ em" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí mInh về chăm sóc và giáo dục trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   63 p daihocthudo 25/07/2022 14 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về chăm giáo và dục trẻ em: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh về chăm giáo và dục trẻ em: Phần 2

  Nối tiếp nội dung ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Hồ Chí Minh về chăm giáo và dục trẻ em" trình bày những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc trẻ em Việt Nam dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   59 p daihocthudo 25/07/2022 14 0

 • Ebook Phương pháp đọc diễn cảm (In lần thứ năm): Phần 1

  Ebook Phương pháp đọc diễn cảm (In lần thứ năm): Phần 1

  Ebook Phương pháp đọc diễn cảm (In lần thứ năm): Phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung của 2 chương đầu bao gồm: Quan niệm và cơ sở lý luận của đọc diễn cảm, phương pháp và biện pháp đọc diễn cảm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p daihocthudo 25/07/2022 19 0

 • Ebook Phương pháp đọc diễn cảm (In lần thứ năm): Phần 2

  Ebook Phương pháp đọc diễn cảm (In lần thứ năm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Phương pháp đọc diễn cảm (In lần thứ năm) giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 3 - Đọc tác phẩm văn học theo loại thể, tài liệu văn học nghệ thuật thực hành đọc diễn cảm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p daihocthudo 25/07/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số