Học liệu mở

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 1

  Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về hoạt động kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn, cơ cấu tổ chức khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p daihocthudo 25/07/2022 36 0

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 2

  Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức hoạt động kinh doanh trong khách sạn, một số chỉ tiêu cư bản đánh giá hoạt động kinh doanh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p daihocthudo 25/07/2022 26 0

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Những vấn đề cơ bản về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc thương mại quốc tế, các phương thức và chiến thuật đàm phán thương mại quốc tế, một số kỹ năng chủ yếu trong đàm phán thương mại quốc tế....

   98 p daihocthudo 25/07/2022 23 1

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Các giai đoạn và kế hoạch đám phán thương mại quốc tế, đàm phán với các đối tác có nền văn hóa khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p daihocthudo 25/07/2022 23 1

 • Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ của lễ tân khách sạn, công nghệ phục vụ buồng trong khách sạn, công nghệ phục vụ bàn trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p daihocthudo 25/07/2022 18 0

 • Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ quẩy bar trong khách sạn - nhà hàng, công nghệ phục vụ bếp trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p daihocthudo 25/07/2022 19 0

 • Ebook Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ): Phần 1

  Ebook Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ)" trình bày các nội dung 2 chương đầu bao gồm: Khái quát về sự hình thành và phát triển của đình làng Việt Nam, nghệ thuật kiến trúc đình làng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p daihocthudo 25/07/2022 25 1

 • Ebook Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ): Phần 2

  Ebook Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Đình làng Việt (Châu thổ Bắc Bộ)" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Chạm khắc ở đình làng, về lễ hội gắn với đình làng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p daihocthudo 25/07/2022 24 0

 • Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 1

  Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 1

  Cuốn sách "Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội" góp phần tái hiện diện mạo lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của Hà Nội qua các thời đại, khẳng định những thành tựu về mọi mặt của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,...

   357 p daihocthudo 25/07/2022 22 1

 • Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 2

  Ebook Ngàn năm lịch sử văn hóa Thăng Long - Hà Nội (Hỏi và đáp): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách này sẽ bao gồm 400 câu hỏi đáp, từ câu hỏi 601 đến câu hỏi 1000 liên quan đến văn hóa Thăng Long Hà Nội. Phần này do TSKH. Nguyễn Hải Kế và TS. Lâm Mỹ Dung biên soạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   314 p daihocthudo 25/07/2022 23 1

 • Ebook Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam" được biên soạn nhằm góp thêm tài liệu trong việc nghiên cứu nền âm dân gian Thái Tây Bắc Việt Nam. Nội dung sách được biên soạn thành 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Một số nét về người Thái Tây...

   55 p daihocthudo 25/07/2022 18 0

 • Ebook Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam: Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ với việc hình thành âm điệu đặc trưng trong dân ca Thái Tây Bắc Việt Nam: Phần 2 gồm có các chương: Chương 4 dân ca Thái Tây Bắc, chương 5 các tổ hợp âm điệu đặc trưng, chương 6 nguồn gốc của âm nhạc, chương 7 tổng luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   105 p daihocthudo 25/07/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số