Học liệu mở

 • Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Theo Phan Bội Châu, nền giáo dục mà thực dân Pháp áp đặt ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đã bộc lộ tất cả những bất cập của nó. Những bất cập đó là hệ lụy tất yếu của nền giáo dục nô lệ. Do đó, phải xây dựng một nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập.

   9 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Dân tộc

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Dân tộc

  Bài viết đề xuất một số giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Học viện Dân tộc, hiện nay.

   5 p daihocthudo 31/08/2019 3 0

 • Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Đại học ở Việt Nam hiện nay

  Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày việc nâng cao chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đầu vào của các đối tượng đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra sát hạch đánh giá chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất đảm bảo, nhưng trong đó yếu tố con người là quan...

   7 p daihocthudo 31/08/2019 3 0

 • Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta

  Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta

  Tác giả bài viết này tán thành với ý kiến trên và cho rằng cần nghiên cứu ứng dụng Chương trình Tú tài phân ban của Pháp kết hợp với Chương trình Trung học Tổng hợp Đệ nhị cấp ở miền Nam trước năm 1975 để xây dựng một chương trình Giáo dục phổ thông phù hợp với hiện trạng đất nước.

   5 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

  Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên

  Từ thực trạng của hệ thống tổ chức đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm hiện hành, tác giả phân tích những nhược điểm của quy trình và chương trình đào tạo này. Từ đó, tác giả đề xuất việc đổi mới hệ thống tổ chức và quy trình đào tạo giáo viên theo mô thức quốc tế, đồng thời bổ sung các môn học mới theo khoa học...

   11 p daihocthudo 31/08/2019 4 0

 • Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về NNC, đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, những kết quả đạt được, thuận lợi, cũng như các khó khăn, hạn chế, bước đầu đề xuất việc xây dựng và ban hành chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển NNC.

   7 p daihocthudo 31/08/2019 6 0

 • Một vài suy nghĩ về nhân lực quản lý giáo dục Đại học trong thời kỳ hội nhập

  Một vài suy nghĩ về nhân lực quản lý giáo dục Đại học trong thời kỳ hội nhập

  Bài viết nghiên cứu và phân tích những thực trạng của công tác quản lý giáo dục Đại học nhằm đưa ra các phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý giáo dục Đại học trong thời kỳ hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   5 p daihocthudo 31/08/2019 3 0

 • Đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo Đại học

  Đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo Đại học

  Bài viết giới thiệu về hệ thống đào tạo giáo dục Đại học, giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư phát triển kinh tế, quyền tự trị Đại học và vai trò chính quyền, ảnh hưởng của giáo dục Đại học đại trà, hạn chế của kinh phí nhà nước, phương pháp đánh giá năng suất và hiệu quả đào tạo của các đại học Âu Mỹ. Để nắm chi...

   11 p daihocthudo 31/08/2019 5 0

 • Công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết nêu và phân tích đánh giá tình hình thực hiện công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian gần đây và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế ở trường đại học trong thời gian tới.

   7 p daihocthudo 31/08/2019 3 0

 • Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 1

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 1

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn các thông tin phong phú, đầy đủ về giáo dục học, đồng thời có thể cảm nhận được bản chất của những cái hay trong các phương pháp giáo dục học. Phần 1 trình bày các nội dung cụ thể sau: Bạn và việc dạy học giỏi,...

   207 p daihocthudo 09/08/2019 16 0

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá là cuốn sách tập hợp các bài viết liên quan đến vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm đó là " chất lượng giáo dục đại học". Phần 1 của cuốn sách sẽ mang đến các bạn những bài viết có nội dung xoay quanh vấn đề đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên như...

   200 p daihocthudo 29/07/2019 19 0

 • Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2

  Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 2 trình bày những bài viết có nội dung xoay quanh việc đánh giá hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên cao học: Nghiên cứu chỉ số thông minh ở sinh viên, vài nét về chất lượng đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của Đại học Sư phạm Tp. HCM, ảnh hưởng...

   132 p daihocthudo 29/07/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số