Học liệu mở

 • Phát triển chuỗi cung ứng giá trị của các doanh nghiệp ngành bia Việt Nam

  Phát triển chuỗi cung ứng giá trị của các doanh nghiệp ngành bia Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu mô hình phát triển chuỗi cung ứng giá trị và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bia Việt Nam trong đó nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

   8 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bộ quy tắc ứng xử BSCI

  Bộ quy tắc ứng xử BSCI

  Bộ quy tắc ứng xử BSCI là bộ các nguyên tắc và giá trị phản ánh sự tin tưởng của người tham gia BSCI và những mong đợi của họ đối với các đối tác kinh doanh. Các nguyên tắc được nêu trong Bộ quy tắc ứng xử BSCI trình bày những mục tiêu đầy tham vọng và những kỳ vọng tối thiểu mà người tham gia BSCI có được liên quan đến cách ứng xử xã...

   10 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Chuỗi giá trị toàn cầu - Cơ hội và thách thức cho sự phát triển

  Chuỗi giá trị toàn cầu - Cơ hội và thách thức cho sự phát triển

  Bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề: (i) Tổng quan về bản chất, quy mô của chuỗi giá trị toàn cầu; (ii) phân tích các cơ hội mang tính đột phá cho các nước kém phát triển và các nước có nền kinh tế mới nổi tham gia vào nền kinh tế thế giới với sự hiện diện của các quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, mặc dù ở các mức độ...

   8 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng - Hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt Nam

  Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng - Hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt Nam

  Việc giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng đang là bài toán đặt ra đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro chuỗi cung ứng gồm: nguồn lực, quan hệ và hiệu suất vận hành doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc các doanh nghiệp trong chuỗi cung...

   8 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Tìm hiểu về can thiệp của chính phủ trong thương mại dịch vụ

  Tìm hiểu về can thiệp của chính phủ trong thương mại dịch vụ

  Trong những năm gần đây, thương mại dịch vụ nổi lên như là một xu thế mới trong thương mại quốc tế. Mối quan hệ giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa đã trở nên ngày càng rõ nét hơn với sự xuất hiện của chuỗi giá trị toàn cầu.Thương mại dịch vụ, một lĩnh vực mới, chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ so với tổng kim ngạch thương...

   10 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Các hệ lụy của logistics đô thị và áp dụng mô hình tương hỗ logistics trong khuôn khổ thành phố ở châu Âu vào Việt Nam

  Các hệ lụy của logistics đô thị và áp dụng mô hình tương hỗ logistics trong khuôn khổ thành phố ở châu Âu vào Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu tổng quan về tương hỗ logistics dựa trên nền tảng là lý thuyết cạnh tranh cùng phát triển giữa các doanh nghiệp. Các tác giả tổng hợp lại các dạng thức phổ biến của tương hỗ logistics từ trước đến nay và bàn luận về vai trò của các thành viên trong liên minh tương hỗ. Từ đó, các tác giả đề xuất mô hình lý thuyết về...

   10 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 1: Tổng quan học phần Quản trị Logistics kinh doanh trình bày các nội dung: Tổng quan về Logistics kinh doanh; nội dung cơ bản của quản trị Logistics kinh doanh; đối tượng, nội dung và phương pháp môn học. Mời tham khảo.

   34 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 3: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ

  Chương 3 trình bày về quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ. Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức như: quản trị mua trong các doanh nghiệp, quản trị kho, bao bì và dòng Logistics ngược, hệ thống thông tin Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p daihocthudo 28/12/2019 6 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 2: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản gồm có các nội dung như: Dịch vụ khách hàng, quản trị vận chuyển hàng hóa, quản trị dự trữ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

  Bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh - Chương 4: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

  Chương 4 của bài giảng Quản trị Logistics kinh doanh trình bày về tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổ chức hoạt động Logistics, kiểm soát hoạt động Logistics,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 3 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến nghiên cứu thị trường trong Marketing quốc tế như: Khái niệm và phân loại thị trường, nội dung nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu

   74 p daihocthudo 28/12/2019 9 0

 • Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Hải Ly

  Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 1 - ThS. Trần Hải Ly

  Chương 1 "Tổng quan về Marketing quốc tế" gồm có các nội dung chính sau: Khái quát chung về Marketing, Khái quát chung về Marketing quốc tế, tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   74 p daihocthudo 28/12/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số