Học liệu mở

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức như: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán, kế toán mua hàng hóa trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kế toán bán hàng hóa trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kế toán tài sản bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p daihocthudo 31/03/2021 9 0

 • Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kế toán kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2 trình bày những nội dung cơ bản như: Kế toán tài sản cố định, kế toán các nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ vay, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán chi phí kinh doanh, kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo

   164 p daihocthudo 31/03/2021 6 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích biến động chi phí, các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p daihocthudo 31/03/2021 7 0

 • Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông

  Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông

  "Tài liệu giáo dục khởi nghiệp dùng cho giáo viên trung học phổ thông" giúp học sinh xác định được kinh doanh là gì và tầm quan trọng của kinh doanh trong xã hội. Học sinh sẽ phát triển được tư duy và hành động có tính kinh doanh cho bản thân. Những thành quả có thể có được và những thách thức phải vượt qua của người làm kinh doanh. Học sinh phát...

   245 p daihocthudo 29/03/2021 9 0

 • Tài liệu Giáo dục khởi nghiệp dùng cho học sinh trung học phổ thông

  Tài liệu Giáo dục khởi nghiệp dùng cho học sinh trung học phổ thông

  "Tài liệu Giáo dục khởi nghiệp dùng cho học sinh trung học phổ thông" được biên soạn gồm 3 modul đó là kinh doanh rất thú vị, tại sao Tôi chưa nghĩ đến khởi nghiệp bằng kinh doanh; khởi nghiệp bằng kinh doanh, tôi cần phát triển những năng lực gì; Khởi nghiệp bằng kinh doanh có thể thất bại, tôi phải chuẩn bị những gì để không thất bại khi khởi...

   109 p daihocthudo 29/03/2021 8 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

  Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

  Module TH 36: Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm - Nguyễn Thị Vân Hương làm rõ các kĩ năng xử lí tình huống sư phạm của người GVCN trong công tác quản lí và giáo dục học sinh. Module tập trung vào các vấn đề cơ bản như khái niệm, phân loại tình huống sư phạm; quy trình xử lí các...

   40 p daihocthudo 29/03/2021 9 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT được biên soạn nhằm giúp giáo viên biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với điều kiện, khả năng của mọi giáo viên; đồng thời trình bày được phương pháp và kĩ năng đánh giá, phổ biến...

   16 p daihocthudo 29/03/2021 9 0

 • Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trung học cơ sở làm rõ khái niệm về hướng dẫn, tư vấn; các giai đoạn trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh; những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn, tư vấn; các lĩnh vực hướng dẫn, tư vấn và một số nguyên tắc đạo đức đối với hoạt động hướng...

   36 p daihocthudo 29/03/2021 8 0

 • Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học cơ sở đề cập một cách cơ bản nhất những lí thuyết cũng như những phương pháp để có thể xây dụng được một môi trường học tập tốt nhất cho mỗi học sinh THCS ở những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau.

   22 p daihocthudo 29/03/2021 5 0

 • Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp trình bày về bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo cấp học; bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học; bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của...

   99 p daihocthudo 29/03/2021 6 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

  Để đánh giá đúng sự tiến bộ của học sinh, giáo viên cần xây dựng được hệ thống đề kiểm tra, đánh giá. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra có vai trò quyết định trong xây dựng đề kiểm tra. Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học sẽ giới thiệu một số vấn đề có tính nguyên tắc xây dựng đề...

   64 p daihocthudo 29/03/2021 6 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Module 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT giải thích việc viết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với quá trình thực hiện công việc được giao của mỗi giáo viên và việc nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục nói chung của trường THPT.

   11 p daihocthudo 29/03/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số