Học liệu mở

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 1

  Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về hoạt động kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật trong khách sạn, cơ cấu tổ chức khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p daihocthudo 25/07/2022 36 0

 • Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 2

  Giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn : Phần 2

  Phần 2 giáo trình Tổ chức kinh doanh khách sạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổ chức hoạt động kinh doanh trong khách sạn, một số chỉ tiêu cư bản đánh giá hoạt động kinh doanh khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p daihocthudo 25/07/2022 26 0

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Những vấn đề cơ bản về đàm phán thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán quốc thương mại quốc tế, các phương thức và chiến thuật đàm phán thương mại quốc tế, một số kỹ năng chủ yếu trong đàm phán thương mại quốc tế....

   98 p daihocthudo 25/07/2022 24 1

 • Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế: Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đàm phán thương mại quốc tế" giới thiệu tới người học các nội dung: Các giai đoạn và kế hoạch đám phán thương mại quốc tế, đàm phán với các đối tác có nền văn hóa khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p daihocthudo 25/07/2022 23 1

 • Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ của lễ tân khách sạn, công nghệ phục vụ buồng trong khách sạn, công nghệ phục vụ bàn trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p daihocthudo 25/07/2022 19 0

 • Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Công nghệ phục vụ trong khách sạn - Nhà hàng trình bày các nội dung: Công nghệ phục vụ quẩy bar trong khách sạn - nhà hàng, công nghệ phục vụ bếp trong khách sạn - nhà hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p daihocthudo 25/07/2022 19 0

 • Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Người nguyên thủy trên lãnh thổ Việt Nam, thời kỳ Hùng Vương, thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p daihocthudo 25/07/2022 16 0

 • Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tập bài giảng "Tiến trình lịch sử Việt Nam" trình bày các nội dung: Việt Nam từ 1930 đến 1995, niên biểu lịch sử Việt Nam, các nhân vật lịch sử tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p daihocthudo 25/07/2022 14 0

 • Giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non: Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tâm lý học nhân cách của người giáo viên mầm non, những khó khăn, những tình huống sư phạm trong công tác của giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p daihocthudo 27/06/2022 47 0

 • Giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non: Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Tâm lý học hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p daihocthudo 27/06/2022 39 0

 • Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (In lần thứ năm): Phần 1

  Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (In lần thứ năm): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Dinh dưỡng trẻ em" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Dinh dưỡng học đại cương, các nhóm lương thực, thực phẩm, dinh dưỡng trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p daihocthudo 27/06/2022 46 0

 • Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (In lần thứ năm): Phần 2

  Giáo trình Dinh dưỡng trẻ em (In lần thứ năm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Dinh dưỡng trẻ em trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp ở cộng đồng; các công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hành dinh dưỡng ở phòng thí nghiệm, thực hành dinh dưỡng cơ sở - các trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p daihocthudo 27/06/2022 33 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số