Học liệu mở

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 1

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1) có nội dung bao gồm sơ lược về lịch sử Việt Nam bắt đầu từ Kỷ Hồng Bàng, Kỷ nhà Thục, Kỷ nhà Triệu, ....đến Kỷ nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm bao gồm quyển thủ, ngoại kỷ quyển 1 - 5. Mời các bạn cùng tham...

   212 p daihocthudo 27/12/2022 41 1

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 2

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 1): Phần 2 là Bản kỷ với 4 quyển như sau: Quyển 1: kỷ nhà Đinh, kỷ nhà Lê; Quyển 2: kỷ nhà Lý: Thái Tổ, Thái Tông; Quyển 3: Thánh Tông, Nhân Tông; Quyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu Hoàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p daihocthudo 27/12/2022 40 1

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 1

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 1

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 1 gồm phần dịch và phần chú giải Bản kỷ từ quyển 14 đến quyển 19 như sau: Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục; Quyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Khanh; Quyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh đến...

   300 p daihocthudo 27/12/2022 32 1

 • Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2

  Ebook Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2

  Đại Việt sử ký toàn thư - Bản in nội các quan bản - Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (Tập 3): Phần 2 là phần phụ lục với bản dịch Đại Việt sử ký tục biên quyển 20 và 21 do nhà nghiên cứu Hán Nôm Ngô Thế Long thực hiện và sách dẫn để tra cứu do Bộ môn phương pháp luận sử học thuộc khoa sử Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội thực hiện. Mời...

   161 p daihocthudo 27/12/2022 31 1

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 1

  Cuốn sách "Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918)" gồm có 8 chương, được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1 cấu trúc hệ thống quan lại dưới triều Nguyễn, chương 2 quan lại trong cuộc cải cách của nhà nước quân chủ, chương 3 quan và lại thử bàn dưới góc độ xã hội...

   254 p daihocthudo 26/10/2022 130 2

 • Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2

  Ebook Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam: Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 5 bước ngoặt của thế kỷ, cải cách quan trường; chương 6 đi tìm một quy trình đào tạo mới (1900-1915); chương 7 tiến tới một nghề mới (1899- 1912) ; chương 8 sự vận hành của bộ máy quan và lại. Mời các bạn cùng...

   262 p daihocthudo 26/10/2022 112 1

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương I Đông Á trước những biến chuyển của thế giới và nguy cơ xâm thực của chủ nghĩa tư bản phương Tây; Chương II Cải cách Minh Trị ở Nhật Bản (1868 - 1912); Chương III Cải cách giáo dục ở Nhật Bản thời kỳ Minh Trị Duy Tân....

   198 p daihocthudo 26/10/2022 54 0

 • Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á giữa thế kỷ XIX - Đầu thế kỷ XX gồm có 4 chương sau: Chương IV Cải cách ở Xiêm thời Chulalongkorn (1868 - 1910); Chương V Phong trào cải cách ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Chương VI Những xu hướng cải cách ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ XIX đến...

   205 p daihocthudo 26/10/2022 114 0

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề về làng xã Việt Nam trong lịch sử; mấy vấn đề về lịch sử triều Nguyễn thời kỳ độc lập, tự chủ (1802-1884); người Hoa ở Việt Nam; tôn giáo học và các tôn giáo lớn ở Việt Nam; lịch sử giáo dục Việt Nam;... Mời các bạn cùng...

   214 p daihocthudo 26/10/2022 34 2

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: mấy vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam; đặc điểm chiến tranh cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; một số vấn đề về lịch sử tỉnh Bình Dương;... Mời các bạn cùng tham...

   194 p daihocthudo 26/10/2022 35 2

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số vấn đề về nhà nước phong kiến Việt Nam; quá trình khai khẩn vùng đất Nam bộ (từ đầu thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX); tiếp xúc văn hóa Đông - Tây ở Việt Nam thời cận đại; phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế...

   210 p daihocthudo 26/10/2022 36 2

 • Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (Tập 2): Phần 2 tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: lịch sử ngoại giao Việt Nam (từ dụng nước đến 1945); trí thức Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX); phong trào nông dân thời phong kiến; lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Việt Nam;......

   190 p daihocthudo 26/10/2022 35 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdsphanoi