Học liệu mở

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 12: Tập 2 (Phần 2) - Vũ Quốc Lịch

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 12: Tập 2 (Phần 2) - Vũ Quốc Lịch

  Phần 2 của cuốn Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 12: Tập 2 trình bày những bài soạn từ bài 32 tới bài 45 sát với các bài trong chương trình học môn Địa lý lớp 12 của sách giáo khoa ban hành. Với cấu trúc rõ ràng mỗi bài đều có các phần mục tiêu, phương tiện giảng dạy, hoạt động trên lớp và những kiến thức đọc thêm sách sẽ là tài liệu...

   165 p daihocthudo 07/04/2015 107 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 12: Tập 2 (phần 1) - Vũ Quốc Lịch

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 12: Tập 2 (phần 1) - Vũ Quốc Lịch

  Ebook Thiết kế bài giảng Địa lý 12: Tập 2 do Vũ Quốc Lịch biên soạn được chia làm hai phần. Phần 1 sau đây trình bày về những bài soạn giảng cho môn Địa lý lớp 12 tập 2 từ bài số 21 tới bài số 31. Tài liệu được biên soạn sát với chương trình học của sách giáo khoa sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc nâng cao hiệu quả...

   155 p daihocthudo 07/04/2015 82 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 12: Tập 1 - Nguyễn Thị Thạch

  Ebook Thiết kế bài giảng lịch sử 12: Tập 1 - Nguyễn Thị Thạch

  Nội dung sách bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch sử 12, ngoài ra có mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến bài học bằng nhiều hoạt động nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy cô tham khảo vận dụng theo đối tượng học sinh từng địa phương. Ngoài ra sách đưa ra nhiều hình thức và khoa học giúp các em lĩnh hội kiến thức Lịch sử...

   232 p daihocthudo 07/04/2015 104 1

 • Ebook Thiết kế Bài giảng Mỹ thuật Lớp 5 - Lê Kim Nhung

  Ebook Thiết kế Bài giảng Mỹ thuật Lớp 5 - Lê Kim Nhung

  Ebook Thiết kế Bài giảng Mỹ thuật Lớp 5 được biên soạn nhằm đáp ứng công tác giảng dạy của giáo viên. Nội dung được biên soạn dựa trên cuốn SGK Mỹ thuật bên cạnh đó cuốn sách còn có thay đổi một số nội dung, cách dạy khác cho phù hợp với khả năng, trình độ của học sinh. Kết cấu của nội dung cuốn sách được thiết kế theo từng bài...

   160 p daihocthudo 07/04/2015 122 2

 • Ebook Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 4 - Nguyễn Hữu Hạnh

  Ebook Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 4 - Nguyễn Hữu Hạnh

  Ebook Thiết kế bài giảng Mỹ thuật 4 được biên soạn nhằm cung cấp cho giáo viên giảng dạy Mỹ thuật Tiểu học mục tiêu và các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho môn học Mỹ thuật lớp 4. Kết cấu của nội dung cuốn sách được thiết kế theo từng bài học, tương ứng với mỗi bài học đều có mục đích yêu cầu, đồ dùng dạy học và hoạt động...

   108 p daihocthudo 07/04/2015 87 3

 • Ebook Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na - NXB Khoa học xã hội

  Ebook Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na - NXB Khoa học xã hội

  Ebook "Kho tàng sử thi Tây Nguyên: Sử thi Ba Na" sẽ công bố trọn vẹn một tác phẩm sử thi dưới hình thức song ngữ tiếng dân tộc và tiếng phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo. Với các bạn chuyên ngành Văn hóa học thì đây là tài liệu hữu ích.

   513 p daihocthudo 07/04/2015 110 2

 • Ebook Tây nguyên vùng đất con người - NXB Quân đội nhân dân

  Ebook Tây nguyên vùng đất con người - NXB Quân đội nhân dân

  Ebook "Tây nguyên vùng đất con người" cung cấp thông tin tổng quát về một cao nguyên giàu đẹp một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Đặc biệt, những di tích, thắng cảnh, những nét độc đáo của văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên.

   239 p daihocthudo 07/04/2015 88 2

 • Ebook Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim - John Gray

  Ebook Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim - John Gray

  Ebook Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim giúp đàn ông và đàn bà nhận thức ra họ khác nhau như thế nào và làm thế nào để bộc lộ những nhu cầu của mình theo những cách không gây ra xung đột và nhờ đó sự gắn bó có hội để phát triển. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm lý và những ngành có liên quan.

   448 p daihocthudo 07/04/2015 89 2

 • Ebook Ego và Id - Sigmund Freud

  Ebook Ego và Id - Sigmund Freud

  Ebook Ego và Id nêu lên quan điểm của Sigmund Freud rằng trung tâm của não có 3 phần Id, ego và sup erego, cả ba ít nhất cũng có phần nằm trong vô thức. Trong tập sách này, Freud giải quy ết những nội dung quan trọng của những khái niệm này. Mời các bạn tham khảo.

   132 p daihocthudo 07/04/2015 88 3

 • Giáo trình Dân số và Phát triển: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Nam Phương (chủ biên)

  Giáo trình Dân số và Phát triển: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Nam Phương (chủ biên)

  Giáo trình Dân số và Phát triển do PGS.TS. Nguyễn Nam Phương (chủ biên) có kết cấu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, gồm có:tổng quan về mối quan hệ giữa dân số và phát triển, quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, biến động tự nhiên dân số, di dân và đô thị hóa.

   165 p daihocthudo 07/04/2015 91 3

 • Giáo trình Dân số và Phát triển: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Nam Phương (chủ biên)

  Giáo trình Dân số và Phát triển: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Nam Phương (chủ biên)

  Phần 2 Giáo trình Dân số và Phát triển do PGS.TS. Nguyễn Nam Phương (chủ biên) gồm nội dung chương 5 đến chương 9 của tài liệu, trình bày về: dự báo dân số và chính sách dân số, dân số và các vấn đề kinh tế, dân số và các vấn đề xã hội, dân số và các vấn đề tài nguyên, môi trường, lồng ghép dân số và phát triển vào kế hoạch hoá phát...

   171 p daihocthudo 07/04/2015 97 3

 • Ebook Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020: Phần 2

  Ebook Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020" là những vấn đề về an sinh xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 và được trình bày trong 6 chương bao hàm nội dung là các nhóm chính sách được nhận trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp người nghèo,... mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p daihocthudo 07/04/2015 89 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số